Show simple item record

Machine learning for financial crime detection



dc.contributor.advisorMaldonado Lopez Juan Pablo
dc.contributor.authorStanislav Němec
dc.date.accessioned2019-06-15T22:52:19Z
dc.date.available2019-06-15T22:52:19Z
dc.date.issued2019-06-15
dc.identifierKOS-762877307105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83205
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem modelu pro detekci pokusů o finanční podvody za pomoci strojového učení. Cílem práce je vybrat a vyhodnotit základní model a po vyhodnocení jeho přesnosti jej upravit a rozšířit. Účelem úprav základního modelu je zvýšení přesnosti modelu a eliminace případů, kdy model označí běžné chování za podvnodné. Na základě rešerše existujících a používaných řešení je vybrán rozhodovací strom jako algoritmus pro základní model. Poté je provedena rešerše možných rozšíření tohoto algoritmu. Vybrané algoritmy a rozšíření, jako je zavedení cost-sensitivity pro rozhodovací stromy nebo shlukování rozhodovacích stromů pomocí metody AdaCost, jsou následně realizovány pomocí knihoven jazyka Python. Vybrané algoritmy jsou trénovány a testovány na simulovaných datech finančních transakcí. Výsledky experimentální části práce ukazují, že vylepšené modely jsou úspěšnější v porovnání se základním modelem. Aplikování cost-sensitivity vedlo k nalezení vyváženého kompromisu mezi eliminací počtu falešných obvinění a odhalením větší části podvodů. Prototyp algoritmu AdaCost také dosáhl lepších výsledků v porovnání se základním modelem. Přínosem této práce je vyhodnocení navržených a realizovaných úprav pro rozhodovací stromy, které mohou být zužitkovány při návrhu systémů pro detekci finančních podvodů.cze
dc.description.abstractThis work focuses on designing a machine learning model for financial crime detection. The goal of this work is to select a baseline model and apply it to the financial dataset. After evaluating it, propose extensions and improvements to it with an aim to improve its performance and reduce the number of activities falsely classified as fraudulent. Based on the survey of existing solutions, decision tree algorithm was selected as the baseline model. Afterwards a study of possible improvements and extensions to this algorithm is carried out. Proposed improvements, such as introducing cost-sensitivity and cost-sensitive ensemble called AdaCost, are applied and evaluated using the Python programming language. The experiments are carried out using simulated money transactions. The results of the experimental part show that the improvements applied to the baseline model were successful. The cost-sensitivity helped to find a model with a good balance between eliminating the false accusations and detecting a majority of frauds. The prototype of the AdaCost algorithm also showed better results when compared to the baseline model. The usefulness of this work comes from the evaluation of proposed improvements to decision trees, that can be utilized while designing systems for financial fraud detection.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectklasifikační algoritmycze
dc.subjectdetekce finančních podvodůcze
dc.subjectrozhodovací stromycze
dc.subjectvylepšení rozhodovacích stromůcze
dc.subjectboostingcze
dc.subjectAdaCostcze
dc.subjectdetekce praní špinavých penězcze
dc.subjectclassification algorithmseng
dc.subjectfinancial fraud detectioneng
dc.subjectdecision treeeng
dc.subjectimprovements to decision treeseng
dc.subjectboostingeng
dc.subjectAdaCosteng
dc.subjectmoney laundering detectioneng
dc.titleStrojové učení pro detekci finančních trestných činůcze
dc.titleMachine learning for financial crime detectioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeStarý Jan
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item




This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record