Show simple item record

Evaluation of Variants of the Northwest Part of the Ring Road around Prague

dc.contributor.advisorNeubergová Kristýna
dc.contributor.authorKarolína Nováková
dc.date.accessioned2019-06-14T22:52:32Z
dc.date.available2019-06-14T22:52:32Z
dc.date.issued2019-06-14
dc.identifierKOS-785101580805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83160
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je posouzení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy, tedy varianty ZUR a Regionální varianty. Obsahem práce je zhodnocení silničního okruhu z hlediska vlivu na životní prostředí, zástavbu a také soulad variant s územními plány. V rámci práce byly varianty posuzovány pomocí rizikové analýzy.cze
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is the evaluation of variants of the northwest part of the ring road around Prague, so variant ZUR a variant Regionální. The content of the thesis is the evaluation of environment, development and also compliance of the variant with the land plans. Within the thesis were variants assessed using risk analysis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectSilniční okruh kolem Prahycze
dc.subjectživotní prostředícze
dc.subjectsilniční dopravacze
dc.subjectriziková analýzacze
dc.subjectNATURA 2000cze
dc.subjectThe Ring Roadeng
dc.subjectEnvironmenteng
dc.subjectroad transporteng
dc.subjectRisks analysiseng
dc.subjectNATURA 2000eng
dc.titleZhodnocení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahycze
dc.titleEvaluation of Variants of the Northwest Part of the Ring Road around Pragueeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereePejšová Magda
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record