Show simple item record

Product review sentiment analysis in the Czech language

dc.contributor.advisorVašata Daniel
dc.contributor.authorLukáš Langr
dc.date.accessioned2019-06-14T22:51:39Z
dc.date.available2019-06-14T22:51:39Z
dc.date.issued2019-06-14
dc.identifierKOS-762877340205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83127
dc.description.abstractTato práce poskytuje bližší pohled na současně nejmodernější metody reprezentace dokumentů pro účely analýzy sentimentu. Přestože se mnoho nedávných článků soustředí buď na angličtinu nebo čínštinu, tato práce poskytuje unikátní hodnocení daných metod z pohledu českého jazyka. Převádíme české rezence do různých reprezentací a za pomocí modelů strojového učení na nich provádíme klasifikaci do několika tříd sentimentu. Dosažená přesnost předčila naše očekávání i podobné výzkumné články v českém prostředí používající stejný dataset. Věříme, že tato práce bude základem dalšího rozsáhlejšího výzkumu těchto reprezentací.cze
dc.description.abstractThis thesis provides a closer look at the state of the art methods of representing documents for sentiment analysis tasks. As many of the recent articles only focus on either the English or the Chinese language, this thesis provides a unique evaluation of those methods from the perspective of the Czech language. We use various representations on reviews in the Czech language and perform a multiclass sentiment classification via machine learning models. Our achieved accuracy supersedes expectations and similar research articles using the same dataset in the Czech field. We believe this thesis will be a base upon which more extensive research of the possibilities of these representations will be conducted.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectanalýza sentimentucze
dc.subjectklasifikacecze
dc.subjectstrojové učenícze
dc.subjectrecenzecze
dc.subjectword2veccze
dc.subjectBERTcze
dc.subjectčeštinacze
dc.subjectzpracování přirozeného textucze
dc.subjectsentiment analysiseng
dc.subjectclassificationeng
dc.subjectmachine learningeng
dc.subjectreviewseng
dc.subjectword2veceng
dc.subjectBERTeng
dc.subjectCzech languageeng
dc.subjectnatural language processingeng
dc.titleAnalýza sentimentu recenzí v českém jazycecze
dc.titleProduct review sentiment analysis in the Czech languageeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeNovák Petr
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record