Show simple item record

Module for V3S system for working with metadata from Crossref system

dc.contributor.advisorDvořák Jan
dc.contributor.authorMiroslav Kálal
dc.date.accessioned2019-06-14T22:51:37Z
dc.date.available2019-06-14T22:51:37Z
dc.date.issued2019-06-14
dc.identifierKOS-695599718905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83119
dc.description.abstractPředmětem práce je návrh a implementace nového modulu pro systém V3S. Tento systém slouží k evidenci publikační činnosti ČVUT v Praze. Modul rozšiřuje evidenci o stahování publikačních metadat z externího systému Crossref. Autorům nabízí automatické předvyplnění formuláře vytvoření záznamu daty ze systému Crossref. Tím urychluje a usnadňuje evidenční činnost autorů univerzity. Dále umožňuje porovnávání uložených záznamů s daty ze systému Crossref, díky tomu lze opravovat a aktualizovat záznamy. Modul byl implementován, úspěšně otestován a nasazen do provozu.cze
dc.description.abstractThe work presents the design and the implementation of a new module for the V3S current research information system. The system serves for registration of publication activity of CTU in Prague. The module extends the registration with the download of publication metadata from the Crossref system. When the user enters a new DOI, it fetches the data from the Crossref system and prefills the form to create a new record. Further, it enables comparison of the saved records with Crossref data, thanks to which the records can be periodically enhanced and updated. The module helps to speed up and simplify the registration activity of the university's authors. The module was implemented, successfully tested and deployed to production.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectRozšíření webové aplikacecze
dc.subjectV3Scze
dc.subjectCrossrefcze
dc.subjectevidence publikační činnosti ČVUTcze
dc.subjectCRIScze
dc.subjectpublikační metadatacze
dc.subjectRESTcze
dc.subjectJSONcze
dc.subjectJacksoncze
dc.subjectWeb application extensioneng
dc.subjectV3Seng
dc.subjectCrossrefeng
dc.subjectCTU publishing activity registrationeng
dc.subjectCRISeng
dc.subjectpublication metadataeng
dc.subjectRESTeng
dc.subjectJSONeng
dc.subjectJacksoneng
dc.titleModul systému V3S pro práci s metadaty ze systému Crossrefcze
dc.titleModule for V3S system for working with metadata from Crossref systemeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeValenta Michal
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record