Show simple item record

Options of R13 Train Line Brno – Břeclav – Olomouc Travel Time Shortening

dc.contributor.advisorJanoš Vít
dc.contributor.authorDominik Mazel
dc.date.accessioned2019-06-12T22:53:37Z
dc.date.available2019-06-12T22:53:37Z
dc.date.issued2019-06-12
dc.identifierKOS-884383940905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82906
dc.description.abstractPředmětem této práce je dálková vlaková linka R13 Brno - Břeclav - Olomouc spojující oblasti jižní, jihovýchodní a střední Moravy. Pro řešené území je zpracována analýza dojížďkových vztahů a analýza dopravního řešení v oblasti. Další část práce prověřuje technologické možnosti zkrácení jízdních dob linky R13. Práce navrhuje nový provozní koncept linky R13, příměstských vlakových linek a návazných linek. Tento koncept je porovnán se stávajícím dopravním řešením a s navrženými koncepty krajských objednatelů dopravy z pohledu dosahovaných cestovních dob a dopravního výkonu.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on the R13 railway line Brno - Břeclav - Olomouc located in southern, south-eastern and central Moravia. An analysis of the transport relationships in the area as well as contemporary connection supply was made. Another part of the thesis is the analysis of the R13 line travel time shortening possibilities. Aiming on this travel time shortening, a new train operational concept of the R13 line and other suburban train lines including all the interchange possibilities is proposed. The operational concept is compared to the contemporary one and to the concept proposed by regional public transport authority with an emphasis on travel time length and transport performance.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectlinka R13cze
dc.subjectBrnocze
dc.subjectBřeclavcze
dc.subjectOlomouccze
dc.subjectveřejná dopravacze
dc.subjectželezniční dopravacze
dc.subjectIDS JMKcze
dc.subjectdojížďkacze
dc.subjectpřepravní vztahycze
dc.subjectprovozní konceptcze
dc.subjectzkrácení jízdních dobcze
dc.subjectnávazná dopravacze
dc.subjecttaktový jízdní řádcze
dc.subjectline R13eng
dc.subjectBrnoeng
dc.subjectBřeclaveng
dc.subjectOlomouceng
dc.subjectpublic transporteng
dc.subjectrailway transporteng
dc.subjectIDS JMKeng
dc.subjectperiodic commutingeng
dc.subjecttravel relationshipseng
dc.subjectoperational concepteng
dc.subjecttravel time shorteningeng
dc.subjectinterchange connectionseng
dc.subjectclock-face timetableeng
dc.titlePrověření zkrácení jízdních dob vlakové linky R13 Brno – Břeclav – Olomouccze
dc.titleOptions of R13 Train Line Brno – Břeclav – Olomouc Travel Time Shorteningeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeSnopek Jan
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record