Show simple item record

Study of Near-Field Acoustic Holography Methods on Models

dc.contributor.advisorJiříček Ondřej
dc.contributor.authorSvetlana Lukianova
dc.date.accessioned2019-06-12T22:52:46Z
dc.date.available2019-06-12T22:52:46Z
dc.date.issued2019-06-12
dc.identifierKOS-785101199405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82865
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá rozborem metod akustické holografie v blízkém poli a vhodných regularizačních technik s následnou simulaci metody SONAH v prostředí MATLAB. V této práci je rozebraná Tichonovova regularizační metoda. Jsou porovnávané dvě metody určení regularizačního parametru: náhodně zvolena hodnota a Morozovova metoda.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on study of near-field acoustic holography methods and appropriate regularization technics, with following simulation of SONAH method in MATLAB. In this thesis, Tikhonov regularization is technics studied. Two ways of determination of the regularization parameter were compared: arbitrary chosen value of the parameter and Morozov method.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectAkustická holografie v blízkém policze
dc.subjectrovinné vlnycze
dc.subjectzvukové polecze
dc.subjectNAHcze
dc.subjectSONAHcze
dc.subjectHELScze
dc.subjectregularizacecze
dc.subjectTichonovova regularizacecze
dc.subjectMorozovova metodacze
dc.subjectNear-field acoustic holographyeng
dc.subjectplane waveseng
dc.subjectsound fieldeng
dc.subjectNAHeng
dc.subjectSONAHeng
dc.subjectHELSeng
dc.subjectregularizationeng
dc.subjectTikhonov regularizationeng
dc.subjectMorozov principleeng
dc.titleStudium metod akustické holografie v blízkém poli na modelechcze
dc.titleStudy of Near-Field Acoustic Holography Methods on Modelseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeČervenka Milan
theses.degree.disciplineMultimediální technikacze
theses.degree.grantorkatedra radioelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record