Show simple item record

Prices and Tariffs in Power Sector

dc.contributor.advisorVašíček Jiří
dc.contributor.authorValeriia Shiliaeva
dc.date.accessioned2019-06-12T22:52:39Z
dc.date.available2019-06-12T22:52:39Z
dc.date.issued2019-06-12
dc.identifierKOS-782890530105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82861
dc.description.abstractHlavním cílem této bakalářské práci je porovnání tarifů a cen elektřiny v České republice a zahraničí. Nejdříve je zde popsána struktura tarifů v ČR a vyhodnocení cenově orientovaných složek pro vybrané domácnosti. Dále jsou uvedené výhody a nedostatky tarifní soustavy a vhodné kritérii pro její úspěšné vytvoření. Druhá část se zaměřuje na tarifní soustavy a cenové vyhodnocení ve třech dalších zemích: Ruska, Skotska a Španělska. Výsledkem práci je porovnání tarifních struktur a procentuálního poměru nákladů na elektřinu k čistým příjmům domácnosti.cze
dc.description.abstractThe main aim of the bachelor thesis is to compare rates and prices of electricity in Czech Republic and abroad. First of all, the work introduces the structure of rates in the Czech Republic and an evaluation of price - oriented components for selected households. The following section focuses on listing benefits and disadvantages of the rate system and the suitable conditions for it's creating. The second part od this work aims on rate system and prices evaluations in three chosen countries: Russia, Scotland and Spain. The result of my work is a comparison of rate structures and a proportionate ratio of electricity expenses weighed against a household's net income.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectTarifní soustava v elektroenergeticecze
dc.subjectceny elektřinycze
dc.subjectporovnánícze
dc.subjectnákladycze
dc.subjecttarifycze
dc.subjectdomácnostcze
dc.subjectRate system in power sectoreng
dc.subjectprice of eletricityeng
dc.subjectcomparingeng
dc.subjectcostseng
dc.subjecttariffseng
dc.subjecthouseholdseng
dc.titleCeny a tarify v elektroenergeticecze
dc.titlePrices and Tariffs in Power Sectoreng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeKrejcar Rostislav
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record