Show simple item record

Modification of Crossroads on Roads S III/0063 and S III/2384 in Velká Dobrá

dc.contributor.advisorČarský Jiří
dc.contributor.authorJakub Matějček
dc.date.accessioned2019-06-12T22:52:31Z
dc.date.available2019-06-12T22:52:31Z
dc.date.issued2019-06-12
dc.identifierKOS-781234880605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82855
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá prostorovým uspořádáním dvojice křižovatek na severním a jižním vjezdu do obce Velká Dobrá. Předmětné křižovatky jsou čtyřramenná křižovatka komunikace III/0063 a nájezdové rampy dálnice D6 (směr Karlovy Vary) a pětiramenná křižovatka místních komunikací a komunikací III/2384 a III/2385. Obě křižovatky se nacházejí na rozhraní intravilánu a extravilánu a vzhledem k bezprostřední blízkosti dálnice D6 jsou silně ovlivněny tranzitní dopravou. Diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího stavu a na základě provedených dopravních průzkumů je vytvořen návrh vhodných úprav pro obě lokality.cze
dc.description.abstractPresented master thesis deals with a layout of two intersections at north and south entrance to the municipality Velká Dobrá. Issued intersections are 4-leg intersection of road III/0063 and ramp to a freeway D6 (in direction to Karlovy Vary) and 5-leg intersection of local streets and roads III/2384 and III/2385. Both intersections are located on the border of town residential area and rural area and due to the proximity of freeway D6 are strongly affected by transit traffic. The thesis deals with the analysis of the current situation and based on surveys made in the area, proposal of suitable adjustments in both areas is suggested.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKřižovatkacze
dc.subjectokružní křižovatkacze
dc.subjectobeccze
dc.subjectvjezdová bránacze
dc.subjectintraviláncze
dc.subjectextraviláncze
dc.subjectIntersectioneng
dc.subjectroundabouteng
dc.subjectmunicipalityeng
dc.subjectentrance gateeng
dc.subjecturban areaeng
dc.subjectrural areaeng
dc.titleÚpravy křižovatek na silnicích S III/0063 a S III/2384 ve Velké Dobrécze
dc.titleModification of Crossroads on Roads S III/0063 and S III/2384 in Velká Dobráeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeŠatra Petr
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record