Show simple item record

Equipment for Photovoltaic Cells Spectral Response Measurementdc.contributor.advisorČerná Ladislava
dc.contributor.authorJan Bitter
dc.date.accessioned2019-06-12T22:52:10Z
dc.date.available2019-06-12T22:52:10Z
dc.date.issued2019-06-12
dc.identifierKOS-773337313605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82841
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou měření spektrální odezvy fotovoltaických článků a modulů. V úvodu práce jsou shrnuty hlavní parametry článků a používané metody měření spektrální odezvy. V další části práce je navrženo konstrukční řešení přípravku využívajícího pro měření spektrální odezvy nový způsob - kontinuum laser. Poslední část práce je věnována popisu základního řízení přípravku, které bylo realizováno prostřednictvím vývojové desky Arduino UNO a nadřazeného řídicího systému Labview.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the photovoltaic cells and modules spectral response measurement. In the introduction part, the main parameters of the cells and the methods used for measuring the spectral response are summarized. In the next part of the thesis, a construction design of a device using a new method - a continuum laser - is proposed. The last part of the work is focused on the description of the basic control of the constructed measuring device, which was implemented through the development board Arduino UNO and the superior control system Labview.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectspektrální odezva fotovoltaických článkůcze
dc.subjectfotovoltaikacze
dc.subjectArduinocze
dc.subjectLabviewcze
dc.subjectkontinuum lasercze
dc.subjectphotovoltaic cells spectral responseeng
dc.subjectphotovoltaicseng
dc.subjectArduinoeng
dc.subjectLabvieweng
dc.subjectcontinuum lasereng
dc.titleZařízení pro měření spektrální odezvy fotovoltaických článkůcze
dc.titleEquipment for Photovoltaic Cells Spectral Response Measurementeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKoller Jan
theses.degree.disciplineAplikovaná elektrotechnikacze
theses.degree.grantorkatedra elektrotechnologiecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record