Show simple item record

Valuation of the Company DENEVY s.r.o.

dc.contributor.advisorScholleová Hana
dc.contributor.authorVeronika Hemková
dc.date.accessioned2019-06-11T14:49:55Z
dc.date.available2019-06-11T14:49:55Z
dc.date.issued2019-06-06
dc.identifierKOS-878879649005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82634
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je stanovení hodnoty společnosti DENEVY s.r.o. pro potenciálního zájemce o koupi tohoto podniku. Stanovení hodnoty je provedeno k datu 19.04.2019. Teoretická část se zabývá problematikou oceňování, vysvětluje základní pojmy, postup a základní metody pro stanovení hodnoty podniku. Na základě těchto poznatků je vypracována praktická část, kterou tvoří samotné stanovení hodnoty společnosti DENEVY s.r.o. Tomu předchází strategická a finanční analýza, která slouží jako podklad pro vypracování finančního plánu, na základě jehož je stanovena hodnota společnosti prostřednictvím výnosové metody DCF entity.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to determine the value of the company DENEVY s.r.o. for a potential buyer. The value is determined on April 19, 2019. The theoretical part deals with the issue of valuation, explains the basic concepts, procedure and basic methods for determining the value of a company. A practical part is based on the knowledge gained from the theoretical part, which consists of the determination of the value of the company DENEVY s.r.o. This is preceded by a strategic and financial analysis, which serves as a basis for the compilation of a financial plan. The value of the company is determined by using income-based method DCF entity.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectOceňovánícze
dc.subjecthodnota podnikucze
dc.subjectstrategická analýzacze
dc.subjectfinanční analýzacze
dc.subjectfinanční pláncze
dc.subjectdiskontní míracze
dc.subjectmetody oceňovánícze
dc.subjectValuationeng
dc.subjectCompany valueeng
dc.subjectstrategic analysiseng
dc.subjectfinancial analyiseng
dc.subjectfinancial planeng
dc.subjectdiscount rateeng
dc.subjectvaluation methodseng
dc.titleStanovení hodnoty podniku DENEVY s.r.o.cze
dc.titleValuation of the Company DENEVY s.r.o.eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeČámská Dagmar
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record