Show simple item record

Nonhomogeneous dependability models calculationsdc.contributor.advisorKohlík Martin
dc.contributor.authorJan Řezníček
dc.date.accessioned2019-06-11T14:49:25Z
dc.date.available2019-06-11T14:49:25Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.identifierKOS-862365955405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82610
dc.description.abstractV této diplomové práci je popsána metoda výpočtu spolehlivosti a distribuční funkce (selhání) Markovských řetězců s nehomogenními parametry (intenzitami poruch proměnnými v čase) a její implementace v programu Wolfram Mathematica. Díky možnosti práce s nehomogenními modely umí také pracovat i s jinými rozděleními, které se ve spolehlivosti běžně používají, než jen exponenciálním. Metoda je poté otestována a porovnána s existujícími metodami s ohledem na časovou náročnost a přesnost. Toto testování probíhalo nejen na volbě vstupních parametrů, ale i na porovnání s homogenními Markovskými řetězci. V rámci práce byl také sepsán přínos této metody z pohledu spolehlivostních výpočtů a možnosti pokračování práce v rámci dalšího výzkumu.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with describing the calculation method of reliability and distribution function of Markov Chains with nonhomogeneous parameters. Implementation is programmed in Wolfram Mathematica. The method can be used to perform calculations on several types of distributions (not only the exponential one) due to its ability to model nonhomogeneous systems. The method is tested and compared with existing methods with respect to time and accuracy. This testing was focused on the impact of input parameters and comparison with homogeneous Markov Chains. The work also describes the contribution of this method from the perspective of reliability calculations and the possibility of the future work.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAlgoritmuscze
dc.subjectdistribuční funkcecze
dc.subjectMarkovské řetězcecze
dc.subjectnehomogenitacze
dc.subjectspolehlivostcze
dc.subjectWolfram Mathematicacze
dc.subjectAlgorithmeng
dc.subjectDependabilityeng
dc.subjectDistribution Functioneng
dc.subjectMarkov Chainseng
dc.subjectNon-homogenityeng
dc.subjectReliabilityeng
dc.subjectWolfram Mathematicaeng
dc.titleVýpočty nehomogenních spolehlivostních modelůcze
dc.titleNonhomogeneous dependability models calculationseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDaňhel Martin
theses.degree.disciplineNávrh a programování vestavných systémůcze
theses.degree.grantorkatedra číslicového návrhucze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record