Show simple item record

Financial Analysis of The Company JAWA Moto spol. s r.o.dc.contributor.advisorČámská Dagmar
dc.contributor.authorAlena Holubová
dc.date.accessioned2019-06-11T14:46:02Z
dc.date.available2019-06-11T14:46:02Z
dc.date.issued2019-06-05
dc.identifierKOS-780131086905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82460
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je vypracování podrobné analýzy finančního fungování společnosti JAWA Moto spol. s r.o. K této analýze použiji vybrané nástroje finanční analýzy, které budu definovat ve své teoretické části a budu čerpat z různých odborných publikací, které byly na toto téma v minulosti vydány. Druhou částí této práce bude praktické využití nástrojů v konkrétní firmě, které mi pomůže k identifikaci jejího finančního zdraví. Nedílnou součástí této pasáže budou finanční výkazy firmy, které poslouží jako podklady pro výpočty. Sledované období bude od roku 2013 do roku 2017. Závěrem práce bude kompletní zhodnocení firmy a následné doporučení v případě nalezení nějakých problémů.cze
dc.description.abstractThe aim of this work is to create a detailed financial analysis of the JAWA Moto Company. In order to do that, I will use selected tools of financial analysis, which I will firstly define in the theoretical part using various professional publications. The sec-ond part of my work I will dedicate to the practical usage of these tools in a selected company, which will help me identify the financial health of this organization. An integral part of this work will be financial statements, which will serve as a base for calculations. The reporting period will be from 2013 to 2017. At the end of my work I will conclude complete evaluation of the selected company, and subsequently, in case of any problems, I will provide recommendations on how to improve.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFinanční analýzacze
dc.subjectúčetní výkazycze
dc.subjectJAWA Moto spol. s r.o.cze
dc.subjectabsolutní ukazatelecze
dc.subjectbilanční pravidlacze
dc.subjectpoměrové ukazatelecze
dc.subjectbankrotní modelycze
dc.subjectFinancial Analysiseng
dc.subjectFinancial Statementseng
dc.subjectJAWA Moto spol. s.r.o.eng
dc.subjectAbsolute Indexeseng
dc.subjectBalance Ruleseng
dc.subjectRatio Indexeseng
dc.subjectBankruptcy Modelseng
dc.titleFinanční analýza společnosti JAWA Moto spol. s r.o.cze
dc.titleFinancial Analysis of The Company JAWA Moto spol. s r.o.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHlaváčová Zuzana
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record