Show simple item record

Using the Mystery Shopping Method in Industrial Companydc.contributor.advisorMynaříková Lenka
dc.contributor.authorLucie Jelínková
dc.date.accessioned2019-06-11T14:45:38Z
dc.date.available2019-06-11T14:45:38Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.identifierKOS-780131037605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82442
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá jednou z metod marketingového výzkumu zvanou Mystery Shopping. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část pojednává o marketingovém výzkumu, jeho metodách, technikách, organizaci, etice a nakonec je zaměřena na Mystery Shopping, na jeho historii, techniky, fáze a etiku. Praktická část je zaměřena na využití metody Mystery Shopping v praxi, v průmyslovém podniku provozující síť čerpacích stanic na českém trhu. Obsahuje cíl výzkumu s výzkumnými otázkami, metodiku a samotnou realizaci výzkumu. Cílem bakalářské práce je zhodnotit kvalitu jimi poskytovaných služeb zákazníkům a na základě výsledků výzkumu stanovit doporučení a návrhy pro zlepšení.cze
dc.description.abstractThe Bachelor thesis is focused on one of the methods of marketing research named Mystery Shopping. It is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is about marketing research, its methods, techniques, organization, ethics and finally it focuses on Mystery Shopping, its history, techniques, phases and ethics. The practical part is focused on the using of the Mystery Shopping method in practice, in an industrial company operating a network of petrol stations on the Czech market. It contains aim of research with research questions, methodology and realization of research itself. The aim of this bachelor thesis is to evaluate the quality of services provided to customers and to set recommendations and suggestions for improvement based on research results.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMarketingový výzkumcze
dc.subjectkvalitativní výzkumcze
dc.subjectkvantitativní výzkumcze
dc.subjectMystery Shoppingcze
dc.subjectfiktivní kupujícícze
dc.subjectetikacze
dc.subjecthodnocení kvalitycze
dc.subjectMarketing Researcheng
dc.subjectQuality Researcheng
dc.subjectQuantitative Researcheng
dc.subjectMystery Shoppingeng
dc.subjectMystery Shoppereng
dc.subjectEthicseng
dc.subjectQuality Evaluationeng
dc.titleVyužití metody Mystery Shopping v průmyslovém podnikucze
dc.titleUsing the Mystery Shopping Method in Industrial Companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeEmrová Lenka
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record