Show simple item record

Optical beam collimation at the output of single-mode optical fibers in the visible and near-infrared regiondc.contributor.advisorKomanec Matěj
dc.contributor.authorKlára Eöllősová
dc.date.accessioned2019-06-11T14:44:30Z
dc.date.available2019-06-11T14:44:30Z
dc.date.issued2019-06-04
dc.identifierKOS-773337331205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82390
dc.description.abstractPráce seznamuje se základními parametry optických vláken důležitých pro kolimaci optického svazku. Dále popisuje možnosti navazování optických vláken a vysvětluje princip kolimace. Obsahuje simulace kolimátorů s čočkou s gradientním profilem indexu lomu pro vlnové délky 630, 1550 a 2000\,nm. Součástí je návrh praktického řešení kolimátorů na uvedených vlnových délkách a metody měření základních parametrů. Na závěr je rozebráno měření definovaných parametrů na vlnových délkách 1550 a 630\,nm pomocí uvedených metod.cze
dc.description.abstractThe thesis describes basic parameters of optical fibers important for collimation of optical beam. Possibilities of fiber coupling are discussed, explaining basic principles of collimation. Simulations of collimators with graded index lenses are included for wavelenghts of 630, 1550 and 2000\,nm. In the thesis a proposal of a~practical solution of a~collimator design is included considering listed wavelenghts and furthermore measurement approaches of basic parameters are mentioned. Measurement of defined parameters itself is described for wavelengths 1550 and 630\,nm based on described measurement methods.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectčočky s gradientním indexem lomucze
dc.subjectkolimacecze
dc.subjectjednovidové vláknocze
dc.subjectstopa polecze
dc.subjectdivergencecze
dc.subjectútlum odrazucze
dc.subjectvložný útlumcze
dc.subjectgraded-index lenseng
dc.subjectcollimationeng
dc.subjectsingle-mode fibereng
dc.subjectmode field diametereng
dc.subjectdivergenceeng
dc.subjectreturn losseng
dc.subjectinsertion losseng
dc.titleKolimace optického svazku na výstupu jednovidových optických vláken ve viditelné a blízké infračervené oblasticze
dc.titleOptical beam collimation at the output of single-mode optical fibers in the visible and near-infrared regioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeZvánovec Stanislav
theses.degree.grantorkatedra elektromagnetického polecze
theses.degree.programmeElektronika a komunikacecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record