Show simple item record

Pitch Detection

dc.contributor.advisorŽára Ondřej
dc.contributor.authorLukáš Kotrbatý
dc.date.accessioned2019-06-11T14:43:23Z
dc.date.available2019-06-11T14:43:23Z
dc.date.issued2019-06-06
dc.identifierKOS-773337253105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82333
dc.description.abstractHlavním cílem této bakalářské práce je teoreticky navrhnout a naprogramovat mobilní webovou aplikaci, která bude v reálném čase provádět analýzu zvukového signálu. Tato analýza je následně využita jako ladička na kytaru. Aplikace je založena na řešení problému detekce dominantní frekvence pomocí metod autokorelace a rychlé Fourierovy transformace. Výsledný produkt využívá obou těchto metod k rozpoznání základní frekvence.cze
dc.description.abstractThe main goal of this bachelor thesis is to design and implement a mobile web application that will analyze the audio signal in real time. This analysis is then used as a guitar tuner. The application is based on solving the problem of pitch detection by two methods -- autocorrelation and fast Fourier transform. The final version of this application uses both of these methods to recognize the fundamental frequency.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectdetekce dominantní frekvencecze
dc.subjectJavaScriptcze
dc.subjectrychlá Fourierova transformacecze
dc.subjectautokorelacecze
dc.subjectpitch detectioneng
dc.subjectJavaScripteng
dc.subjectfast Fourier transformeng
dc.subjectautocorrelationeng
dc.titleDetekce dominantní frekvencecze
dc.titlePitch Detectioneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeSporka Adam
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeSoftwarové inženýrství a technologiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record