Show simple item record

Aspect-driven Development of Enterprise Information Systems

dc.contributor.advisorVokřínek Jiří
dc.contributor.authorKarel Čemus
dc.date.accessioned2019-04-30T13:19:12Z
dc.date.available2019-04-30T13:19:12Z
dc.date.issued2019-03-09
dc.identifierKOS-500863479905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81945
dc.description.abstractVývoj podnikových informačních systémů klade vysoké požadavky na jejich návrh a architekturu. Kromě implementace rostoucího počtu byznys procesů jsou tyto systémy zodpovědné i za ukládání a konzistenci dat, integraci se vzdálenými službami a zpřístupnění byznys procesů koncovým uživatelům a dalším systémům. Bohužel, současný přístup k návrhu a architektuře systému obvykle nezohledňuje byznys pravidla, přestože jsou součástí validace vstupu v uživatelském rozhraní, definují předpoklady jednotlivých kroků byznys procesů, ale i invarianty v úložišti dat. Jelikož se byznys pravidla prolínají se celým systémem, současný návrh je nedokáže zapouzdřit na jednom místě. Mimo to, ostatní zájmy a součásti systému v různých komponentách interagují s byznys pravidly, což vede vývojáře k linearizaci vícerozměrného prostoru tvořeného vzájemně nezávislými zájmy a komponentami. Výsledkem této linearizace je velký počet duplicit ve zdrojovém kódu, což výrazně zvyšuje chybovost a pracnost údržby systému.cze
dc.description.abstractContemporary enterprise information systems put high demands on existing development approaches. While these systems implement growing number of business processes, they maintain consistency of persisted data, integrate remote services, and expose the domain to end users and other systems. Unfortunately, existing development approaches usually do not recognize business rules as a significant concern, although they are defined by a business domain and cross-cut throughout a whole system. Since they participate in input validation in the user interface, in preconditions of business processes, and in invariants in a persistent storage, there is no single focal point, which makes them difficult to encapsulate. In addition, they tangle together with other concerns participating in various components of a system. Since existing development approaches often fail to separate concerns, developers must manually linearize this multidimensional space into linear source code, which produces high amount of repetitions and code duplication. Subsequent maintenance of a system is highly error prone and requires significant efforts.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectinformační systémycze
dc.subjectoddělení zájmůcze
dc.subjectaspektově-orientované programovánícze
dc.subjectmodelem-řízený vývojcze
dc.subjectbyznys pravidlacze
dc.subjectúdržba systémucze
dc.subjectEnterprise Information Systemseng
dc.subjectSeparation of Concernseng
dc.subjectAspect-oriented Programmingeng
dc.subjectModel-driven Developmenteng
dc.subjectBusiness Ruleseng
dc.subjectMaintenanceeng
dc.titleAspektově řízený přístup při vývoji informačních systémůcze
dc.titleAspect-driven Development of Enterprise Information Systemseng
dc.typeDOKTORSKÁ PRÁCEcze
dc.typeDISSERTATIONeng
dc.contributor.refereeŠaloun Petr
theses.degree.disciplineInformatika a výpočetní technikacze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeElektrotechnika a informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record