Show simple item record

Sleep-Wake and Sleep Stage Detection from Wrist-Worn Actigraphydc.contributor.advisorBakštein Eduard
dc.contributor.authorNáhlík Michal
dc.date.accessioned2019-02-20T11:16:58Z
dc.date.available2019-02-20T11:16:58Z
dc.date.issued2019-01-21
dc.identifierKOS-882639897405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81171
dc.description.abstractCílem této práce je vyhodnotit existující algoritmy používané k detekci spánku a bdění v dlouhodobých aktigrafických záznamech a prozkoumat možnosti identifikace jednotlivých spánkových stádií které se vyskytují v průběhu spánku. Aktigrafie je široce uznávaná jako vhodná levná a pohodlná alternativa k polysomnografii pro identifikaci spánku a bdění. Zatímco většina stávajících využití a algoritmů se soustředí hlavně na detekci spánku a bdění v průběhu noci, hlavním cílem této práce je vyhodnotit jejich schopnosti identifikovat období spánku a bdění v dlouhodobých záznamech a porovnat jejich výsledky s daty získanými ze spánkových deníků. Pro ověření bylo implementováno několik existujících algoritmů, které byly následně vyhodnoceny na datech z dlouhodobé aktigrafické studie. Také byl navržen nový algoritmus založený na rozhodovacích stromech a jednoduchých ukazatelích, stejně jako nová metoda následného zpracování, která dosahuje lepších výsledků než stávající řešení. V druhé části této práce byla provedena explorační analýza dat získaných ze souběžně pořízených záznamů z aktigrafie a polysomnografie pro vyhodnocení možností detekce spánkových stádií během noci. Dále bylo vytvořeno několik modelů k automatické detekci spánkových stádií na základě aktigrafických dat a aktigrafických dat v kombinaci se záznamem srdečního rytmu. Nicméně dosažené výsledky při identifikaci jednotlivých spánkových stádií nejsou příliš povzbudivé, a jak naznačují i další zdroje, aktigrafie i v kombinaci se záznamy srdečního rytmu možná neobsahují potřebné informace a bude tak potřeba dalšího výzkumu.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to review and evaluate the performance of existing algorithms used to detect sleep-wake periods from a long term actigraphy signal and investigate the possibility to identify different sleep stages that occur during sleep. Wrist actigraphy has been widely recognized as a suitable low cost and low intrusive alternative to polysomnography for sleep and wake identification. While most of the current applications and algorithms focus mainly on detecting sleep and wakefulness during the night, the main goal of this thesis is to evaluate their ability to identify sleep and wake periods in long-term recordings and compare the results to ground truth obtained from sleep diaries. Several existing algorithms were implemented and evaluated on a data set from a long term actigraphy study. Also a new algorithm based on decision trees and simple features is proposed as well as a new post-processing method which outperforms existing solutions. In the second part of this work, exploratory data analysis was performed using data obtained from simultaneous actigraphy and polysomnography recordings to investigate the possibility of sleep stages detection during the night. Further on, several machine learning models were developed for automatic detection of sleep stages using actigraphy data or actigraphy in a combination with heart rate signals. However, the results of identifying different sleep stages are not very promising and as other sources suggest, wrist actigraphy even in combination with heart rate signals might not contain the necessary information to do so and further research might be needed.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAktigrafie,Strojové učení,Sledování spánku,Spánková stádia,Spánek-bděnícze
dc.subjectActigraphy,Machine learning,Sleep monitoring,Sleep stages,Sleep-wakeeng
dc.titleDetekce cyklu spánek-bdění a spánkových stádií z aktigrafického záznamucze
dc.titleSleep-Wake and Sleep Stage Detection from Wrist-Worn Actigraphyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-01-28
dc.contributor.refereeSpilka Jiří
theses.degree.disciplineBiomedicínská informatikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeBiomedicínské inženýrství a informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record