Show simple item record

Concretes as a secondary protection of radioactive wastedc.contributor.advisorVejmelková Eva
dc.contributor.authorPommer Vojtěch
dc.date.accessioned2019-02-20T11:16:03Z
dc.date.available2019-02-20T11:16:03Z
dc.date.issued2019-02-05
dc.identifierKOS-880324310705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81131
dc.description.abstractPráce je zaměřena na studii betonů s obsahem 3 typů minerálních příměsí použitelných jako sekundární ochrana radioaktivního odpadu. Tyto betony by měly být použity především pro účely stabilizace jaderných odpadů a následné uložení v úložištích jaderného odpadu. Byly zkoumány tři různé typy betonů, lišící se použitým druhem a množstvím příměsi. Zároveň jsou na těchto betonech studovány fyzikální a chemické vlastnosti. Z dosažených výsledků byl vytipován perspektivní materiál (příměs), který pozitivním způsobem ovlivnil studované vlastnosti z hlediska imobilizace radionuklidů a mohl by plnit tuto funkci.cze
dc.description.abstractThe thesis is focused on the study of concrete, containing 3 types of mineral admixtures, useful as secondary protection of radioactive waste. These concretes should be used primarily for the purpose of stabilizing nuclear waste and subsequent storage in nuclear waste repositories. Three different types of concrete have been studied, different is in the type and amount of the additive used. At the same time, physical and chemical properties are studied on these concrete. From the obtained results, was chosen a perspective material (admixture) that positively influenced the studied properties in terms of immobilization of radionuclides and could by fulfill this function.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectradionuklidy,příměsi do betonu,materiálové charakteristiky,sorpce cesia a stronciacze
dc.subjectradionuclides,admixtures in concrete,material characteristics,cesium and stroncium sorptioneng
dc.titleBetony pro sekundární ochranu radioaktivního odpaducze
dc.titleConcretes as a secondary protection of radioactive wasteeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-05
dc.contributor.refereeSovják Radoslav
theses.degree.disciplineMateriálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra materiálového inženýrství a chemiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record