Show simple item record

Evaluation of daylighting in selected classrooms of a grammar schooldc.contributor.advisorVychytil Jaroslav
dc.contributor.authorKoubková Kateřina
dc.date.accessioned2019-02-20T11:14:04Z
dc.date.available2019-02-20T11:14:04Z
dc.date.issued2019-02-12
dc.identifierKOS-880324052505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81035
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je zhodnocení vybraných učeben gymnázia z hlediska denního osvětlení. Hodnoceným objektem je jedno pražské gymnázium, kde bylo vybráno šest kmenových učeben, ve kterých proběhlo nejprve jejich zaměření a následné měření. Měřeny byly hodnoty jasu a osvětlenosti jednotlivých povrchů, ze kterých byly následně vypočteny hodnoty činitele odrazu světla povrchů. Po vložení těchto hodnot do výpočetního programu byly hodnocené učebny posouzeny z hlediska množství denního světla a z hlediska rovnoměrnosti rozložení denního světla v místnosti. Kromě varianty výpočtu s naměřenými hodnotami byla pro srovnání do programu vložena také varianta s normovými hodnotami činitele odrazu světla. Dále ve všech učebnách proběhl kvantitativní výzkum pomocí dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit názor studentů na kvalitu světelných podmínek v učebně. Výsledky tohoto šetření byly porovnány s vypočtenými hodnotami. Na závěr je uveden soupis vhodných úprav včetně jejich zhodnocení, které by v budoucnu mohly vést ke zlepšení světelných podmínek v daných učebnách.cze
dc.description.abstractThe issue of this diploma thesis is evaluation of daylighting in selected classrooms of a grammar school. The grammar school in Prague was chosen for the evaluation, where six classrooms were selected. These classrooms were first measured, then measurements of luminance and illuminance of each surface were performed. Using these measured values the values of the light reflection factor for each surface were determined. By inserting these values to the computational software, the evaluated classrooms were assessed for the amount of daylight and for the uniformity of the daylight distribution in the room. In addition to the calculation version with measured values, version with standard values of light reflection factor was also added to the computational software. Next part of the thesis involve a questionnaire survey which shows a subjective view of students on the quality of lighting conditions in the classroom. The results of this survey were compared with the calculated values. The conclusion of this thesis presents some possible arrangements which could improve the lighting conditions in the classrooms.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDenní osvětlení,kmenová učebna,gymnázium,škola,měření,osvětlenost,jas,činitel denní osvětlenosti,činitel odrazu světla,rovnoměrnost osvětlení,dotazníkcze
dc.subjectDaylighting,classroom,grammar school,school,measurement,illuminance,luminance,daylight factor,light reflection factor,uniformity ratio of illuminance,questionnaireeng
dc.titleHodnocení denního osvětlení ve vybraných učebnách gymnáziacze
dc.titleEvaluation of daylighting in selected classrooms of a grammar schooleng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-12
dc.contributor.refereeKaňka Jan
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record