Show simple item record

The assesment of four alternatives of drinking water supply from the economical and operational aspectsdc.contributor.advisorČiháková Iva
dc.contributor.authorSvitavská Kristýna
dc.date.accessioned2019-02-20T11:13:08Z
dc.date.available2019-02-20T11:13:08Z
dc.date.issued2019-02-07
dc.identifierKOS-880323405405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80993
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou náhradního zásobování pitnou vodou. V práci je navrženo řešení zásobování čtyř tlakových pásem v případě poruchy na jejich přivaděčích. Náklady na realizaci nových vodovodních propojů jsou vyčísleny v rozpočtu. Finanční náročnost návrhu je porovnána s finanční náročností na odstávky řadů v tlakových pásmech. Závěrem práce je vyhodnocení ekonomické vhodnosti nového návrhu.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the issue of the alternatives of drinking water supply. In the thesis, a solution is proposed for the supply of four water zone problem in the event of a problem on their conduit. Costs for the implementation of new water pipes are calculated in the budget. The financial complexity of the proposal is compared with the financial complexity of the event of a problem in water zones. The conclusion of the thesis is the evaluation of the economic suitability of the new proposal.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpitná voda,vodovod,potrubí,tvárná litina,tlakové pásmo,hydraulika,stavba,rozpočet,provozcze
dc.subjectdrinking water,water mains,water pipe,ductile cast iron,water zone,hydraulics,construction,calculation,operation,laboratory experimeng
dc.titleEkonomické a provozní posouzení čtyř pásem náhradního zásobování pitnou vodoucze
dc.titleThe assesment of four alternatives of drinking water supply from the economical and operational aspectseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-07
dc.contributor.refereeSkalický Michal
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record