Show simple item record

Effect of road deicing salts on behavior of heavy metals in biofilters

dc.contributor.advisorKabelková Ivana
dc.contributor.authorRuncziková Judita
dc.date.accessioned2019-02-20T11:13:08Z
dc.date.available2019-02-20T11:13:08Z
dc.date.issued2019-02-07
dc.identifierKOS-880323404805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80992
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vlivem zimního solení silničních komunikací na chování těžkých kovů z dešťového odtoku ze silnic ve vsakovacích zařízeních. Laboratorní experiment obnášel dynamické zatěžování dvou válců vsakovacího zařízení syntetickou dešťovou vodou s rozpuštěnými formami těžkých kovů (Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn) reprezentující dešťový odtok ze středně zatížené silniční komunikace. Simulován byl první rok provozu zařízení.cze
dc.description.abstractThe master's thesis deals with effect of road de-icing salts on behavior of heavy metals from stormwater roads runoff in bioretention filters. Laboratory experiment contained two columns which simulated bioretention filter subjected to dynamic inflow of synthetic stormwater containing dissolved heavy metals (Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn) representing stormwater runoff from road with middle traffic density. It was simulated first year of an operation of the bioretention filter.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjecttěžké kovy,posypová sůl,vsakovací zařízenícze
dc.subjectheavy metals,de-icing salt,bioretention filtereng
dc.titleVliv solení silničních komunikací na chování těžkých kovů ve vsakovacích zařízeníchcze
dc.titleEffect of road deicing salts on behavior of heavy metals in biofilterseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-07
dc.contributor.refereeMikeš Jiří
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record