Show simple item record

Climate change impact on thermal stratification of reservoirs Josefův Důl and Soušdc.contributor.advisorKřeček Josef
dc.contributor.authorBejčková Karolína
dc.date.accessioned2019-02-20T11:12:38Z
dc.date.available2019-02-20T11:12:38Z
dc.date.issued2019-02-06
dc.identifierKOS-880323322805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80972
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vlivem změny klimatu na vývoj teplotní stratifikace vodních nádrží Josefův důl a Souš v Jizerských horách v období 2071 - 2100. Cílem studie je popsat dosavadní vývoj stratifikace řešených nádrží na základě analýzy dat naměřených za období 1995 - 2018 a predikovat parametry stratifikace pro období klimatického normálu 2071 - 2100. Odhad budoucího vývoje stratifikace byl proveden pro dva klimatické scénáře (A2 a B2). Diplomová práce zahrnuje teoretický přehled problematiky teplotní stratifikace nádrží, environmentálních aspektů stratifikace, klimatické změny, modelování změny klimatu a stratifikace a popis zájmového území. V závěru jsou popsány možné dopady uvažované změny klimatu na stratifikaci řešených nádrží.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the climate change impact on the thermal stratification development of water reservoirs Josefův Důl and Souš in the Jizera Mountains in 2071 - 2100. The aim of the study is to describe recent stratification development of solved water reservoirs by analyzing the data measured between 1995 and 2018 and to predict the stratification parameters for the climatic normal period 2071-2100. Estimation of the future stratification development was done for two climatic scenarios (A2 and B2). The diploma thesis includes a theoretical overview of thermal stratification of lakes, environmental aspects of stratification, climate change, climate change and stratification models and description of the area of interest. At the end of the thesis, the impacts of the proposed climate change on the thermal stratification of solved reservoirs are described.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectteplotní stratifikace vodních nádrží,klimatická změna,vliv změny klimatu,emisní scénáře,projekce změny klimatu v regionálním měřítku,vodárenské nádrže Souš a Josefův důl v Jizerských horáchcze
dc.subjectLake Thermal Stratification,Climate Change,Climate Change Impact,Emission Scenarios,Projections of Regional Climate Change,Drinking Water Reservoirs Josefův Důl and Souš in Jizera Mountainseng
dc.titleVliv změny klimatu na teplotní stratifikaci vodních nádrží Josefův Důl a Soušcze
dc.titleClimate change impact on thermal stratification of reservoirs Josefův Důl and Soušeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-06
dc.contributor.refereePunčochář Petr
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra hydrauliky a hydrologiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record