Show simple item record

Comparative study of real estate tax and real estate transfer tax in the Czech republic and abroaddc.contributor.advisorBezděk Petr
dc.contributor.authorMusil David
dc.date.accessioned2011-12-16T23:00:18Z
dc.date.available2011-12-16T23:00:18Z
dc.date.issued2011-12-17
dc.date.submitted2011-12-17 00:00:02.0
dc.identifierKOS-43071893405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/8081
dc.description.abstractDisertační práce zahrnuje analýzu inkasa daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí, dále nákladovost a efektivnost obou daní. Začátek práce se věnuje obecnému pojednání a historickému ohlédnutí. Navazující kapitoly popisují legislativní rámec, konstrukční prvky právních norem a srovnání se zahraničím. Toto srovnání a zároveň inspirace se omezuje na vybrané členské země EU. Kapitola věnovaná efektivnosti je rozdělena na část popisující administrativní náklady a náklady vyvolané. Takto široké téma je zúženo na analýzu příjmové stránky u daně z nemovitostí a modelový výpočet vyvolaných nákladů na straně poplatníků u daně z převodu nemovitostí. Občas se na daň z převodu nemovitostí pohlíží jako na bariéru omezující transakce na trhu s nemovitostmi. Zda tomu tak opravdu je, zda existuje závislost mezi finanční velikostí realizovaných obchodů a volbou způsobu převodu nemovitostí (převod podílu ve společnosti nebo převod nemovitostí), je předmětem závěrečné části disertační práce a vychází z dotazníkového šetření.
dc.description.abstractThis hereby presented PhD Thesis, which is focus on the real estate tax and real estate transfer tax, deals with the calculation of costs and efficiencies of property taxation in the Czech Republic. At the beginning of the thesis the taxation is described in particular structured elements and at the same time, main differences were shown in comparison with other selected EU countries. Chapter dealing with efficiency is split into the part describing administrative costs and the part describing compliance costs. Particular focuses are given to analyze of real estate tax income on one side and model calculation of taxpayers' compliance cost of real estate transfer tax on the second side. Sometimes real estate transfer tax is viewed to be a barrier, which is reducing the transaction activities on the real estate market in the Czech Republic. Final part of the thesis seeks an answer whether this opinion is valid and also analyzing the size of transaction in dependence on type of transaction (share deal or asset deal) based on the information gathered in a survey among real estate experts.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.titleKomparativní studie daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí v ČR a v zahraničí
dc.titleComparative study of real estate tax and real estate transfer tax in the Czech republic and abroadeng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2011-12-16T23:00:18Z
dc.date.accepted2011-12-07 00:00:00.0
dc.contributor.refereeMolnár Zdeněk
dc.description.departmentkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record