Show simple item record

Determining Value of Company Supplying Telecommunication Equipment

dc.contributor.advisorScholleová Hana
dc.contributor.authorKuřinová Karolína
dc.date.accessioned2019-02-20T10:59:26Z
dc.date.available2019-02-20T10:59:26Z
dc.date.issued2018-08-30
dc.identifierKOS-780409354005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80394
dc.description.abstractCílem diplomové práce je stanovení hodnoty podniku TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., který je tradičním českým dodavatelem hlasových a datových sítí. Ocenění je zpracováno k 1. 6. 2018. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou část a praktickou část. Teoretická část práce popisuje základní pojmy, postupy a metody oceňovaní podniku. Z poznatků v teoretické části vychází praktická část, ve které je provedena strategická a finanční analýza, sestaven finanční plán a následné ocenění podniku pomocí výnosových i dalších metod. Výsledná hodnota podniku je stanovena pomocí výnosové metody DCF ve variantě entity.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to determine the value of the company TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o., a traditional Czech supplier of voice and data networks. The evaluation is accomplished to date 1st June 2018. The thesis is divided into two parts: theoretical part and practical part. The theoretical part of the thesis describes the basic concepts, procedures and methods of valuation of the company. The knowledge of the theoretical part is used in practical part which contains strategic and financial analysis, financial plan and the valuation of the company using the yield and other methods. The resulting value of the company is determined by the DCF entity method.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectStanovení hodnoty podniku,finanční analýza,finanční plán,strategická analýza,ocenění,metody oceňování,diskontní míracze
dc.subjectValuation of the company,financial analysis,financial plan,strategic analysis,valuation,valuation methods,discount rateeng
dc.titleStanovení hodnoty společnosti dodávající telekomunikační zařízenícze
dc.titleDetermining Value of Company Supplying Telecommunication Equipmenteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-09-04
dc.contributor.refereeSabolovič Mojmír
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record