Show simple item record

Tourist Navigation with Accessibility Data Crowdsourcingdc.contributor.advisorBalata Jan
dc.contributor.authorKřečková Johana Emma
dc.date.accessioned2019-02-20T10:58:47Z
dc.date.available2019-02-20T10:58:47Z
dc.date.issued2019-01-30
dc.identifierKOS-773337369305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80368
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje tématu davového sběru přístupnosti chodníkové sítě pro osoby se zhoršenou orientací a pohybem za pomoci cílové skupiny turistů navštěvujících město. Při řešení této problematiky jsme provedli rešerši multimodálních navigačních aplikací pro turisty a rešerši přístupů pro davový sběr dat o přístupnosti, vypracovali jsme scénáře a storyboardy možného řešení, popsali rozhraní formálně pomocí HTA včetně plánů. Dále jsme vytvořili skeče, papírový prototyp, provedli test použitelnosti a implementovali prototyp mobilní aplikace na platformě Android, na kterém jsme taktéž provedli test použitelnosti v městském prostředí. Přínosem práce jsou hlavně výsledky z obou testování a doporučení na řešení nálezů. Zajímavostí jsou rozdíly mezi nálezy při testování papírového mockupu a aplikace na platformě Android. Při testování papírového mockupu mohou být přehlédnuty zásadní nedostatky návrhu.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the topic of crowdsourcing of the accessibility of the sidewalk network with the help of a target group of tourists visiting the city. In dealing with this issue, We have researched multimodal navigation applications for tourists and crowdsourcing of accessibility data, worked out scenarios and storyboards for a possible solution, described the interface formally using HTA, including plans. Next, We created a sketch, a paper prototype, tested usability, and implemented a mobile application prototype on the Android platform, which We also tested for usability in an urban environment. The benefits of the work are the results of both testings and recommended solutions for the key findings. Interesting differences are found between paper mockup testing and Android apps. When testing a paper mockup, the design flaws may be overlooked.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectturistická navigace,davový sběr datcze
dc.subjecttourist navigation,crowdsourcingeng
dc.titleTuristická navigace s davovým sběrem dat o přístupnosticze
dc.titleTourist Navigation with Accessibility Data Crowdsourcingeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-06
dc.contributor.refereeŠebek Jiří
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record