Show simple item record

The funding model of sustainable development of municipalitiesdc.contributor.advisorFrková Jana
dc.contributor.authorHellmich Manfred
dc.date.accessioned2011-12-15T11:13:51Z
dc.date.available2011-12-15T11:13:51Z
dc.date.issued2011-12-15
dc.date.submitted2011-12-15 12:12:57.0
dc.identifierKOS-91282920005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/8031
dc.description.abstractObce, jako základní jednotky místní samosprávy a podle pověření také státní správy, musí mít k výkonu své funkce a ke svému rozvoji odpovídající finanční prostředky. Obce získávají převážnou část finančních zdrojů od státu formou podílu na určitých daních a formou dotací a výrazně nižší část pak z vlastní správní a ekonomické činnosti. Současný způsob financování je zejména nepříznivý pro malé obce, které nejsou schopny získanými příjmy plnit své zákonné povinnosti (90% všech obcí). Navrhovaný ideový model řeší financování obcí ze čtyř zdrojů. Státní zdroje budou tvořit tzv. "existenční minimum obce" pro zabezpečování všech, zákony daných povinností. Vlastní a další zdroje budou využívány k udržitelnému rozvoji obce. Určení existenčního minima obce je navrženo systémovými nástroji, pomocí standardů vybavení a služeb a kompenzačních kritérií, které zohlední specifika obcí. Návrh předpokládá výrazný nárůst vlastních příjmů obce, aby byla posílena jejich finanční a majetková nezávislost na státu a přiblížila se tak k obvyklým poměrům v zemích EU.
dc.description.abstractMunicipalities as local-government units and in line with their delegation as state administration, have to have adequate financial means for the execution of their functions and for their development. The municipalities gain the bulk of financial resources from an aliquot part of particular taxes and grants from the state and a fractional part from their own administration and economic activities. The current way of funding is unfavourable for small municipalities above all (presents 90% of all), which are not able to perform their duties given by law from the acquired allowances. The proposed ideological model tackles the problem with four financial resources. The governmental resources will cover the so-called "Subsistence Minimum of the Municipality" used for discharging of all legal obligations. The own and other resources will be used for sustainable development. The rating of the Subsistence Minimum of the Municipality is submitted by system tools represented by standards of utilities and services and balancing criteria, which consider the specifics of municipalities. The proposal presumes the increase of municipal earnings, so that financial and property autonomy strengthens and approaches the proportion common in the EU-countries.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectFinancování obcí, udržitelný rozvoj, daňové příjmy, dotace, model financování, standardy.cze
dc.titleModel financování udržitelného rozvoje obcí
dc.titleThe funding model of sustainable development of municipalitieseng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2011-12-15T11:13:51Z
dc.date.accepted2011-04-07 00:00:00.0
dc.description.departmentkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrství (4)cze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record