Show simple item record

Parameterized Algorithms for Steiner Treesdc.contributor.advisorSuchý Ondřej
dc.contributor.authorMitura Peter
dc.date.accessioned2019-02-20T10:56:27Z
dc.date.available2019-02-20T10:56:27Z
dc.date.issued2019-01-31
dc.identifierKOS-762877609305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80256
dc.description.abstractJe-li dán vážený graf a podmnožina jeho vrcholů zvaných terminály, problém Steinerova stromu spočívá v nalezení souvislého podgrafu s nejmenší váhou, který obsahuje všechny terminály. Jedná se o známý NP-těžký problém, který nalézá užití kupříkladu v návrhu integrovaných obvodů, nebo počítačových a dopravných sítích. V této práci rozebereme algoritmus od Dreyfuse a Wagnera, od Ericksona, Monmy a Veinotta, a Nederlofův algoritmus, které řeší verzi tohoto problému parametrizovanou počtem terminálů, a algoritmus využívající dynamické programování a matici řezů pro parametrizaci dle stromové šířky. Pro všechny popsané algoritmy vytvoříme optimalizovanou implementaci a pro porovnání s jinými řešeními ukážeme její výsledky v soutěži PACE 2018.cze
dc.description.abstractGiven a weighted graph and a subset of its vertices called terminals, the Steiner Tree problem is to find its connected subgraph of the minimum weight, that contains all of the given terminals. This problem is widely known to be NP-hard, and has a wide range of applications in integrated circuit design, networking, transportation and more. In our thesis, we analyze Dreyfus-Wagner, Erickson-Monma-Veinott, and Nederlof algorithms for this problem parameterized by the number of vertices, and the rank-based dynamic programming algorithm for the problem parameterized by treewidth. For all of these algorithms, we provide an optimized implementation, and compare it with other solutions by submitting our results to the PACE 2018 challenge.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSteinerovy stromy,parametrizované algoritmy,optimalizace,stromová šírka,grafové algoritmycze
dc.subjectSteiner tree,parameterized algorithms,optimization,treewidth,graph algorithmseng
dc.titleParametrizované algoritmy pro Steinerovské stromycze
dc.titleParameterized Algorithms for Steiner Treeseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-05
dc.contributor.refereeŠimeček Ivan
theses.degree.disciplineSystémové programovánícze
theses.degree.grantorkatedra teoretické informatikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record