Show simple item record

Review of Road Design II/150 between Bystřice pod Hostýnem and Komárno

dc.contributor.advisorHonc Tomáš
dc.contributor.authorTrněný Aleš
dc.date.accessioned2019-02-20T10:55:03Z
dc.date.available2019-02-20T10:55:03Z
dc.date.issued2018-09-09
dc.identifierKOS-695600246505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80191
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je pro prověření a zhodnocení návrhu přeložky silnice II/150 v úseku mezi Bystřicí pod Hostýnem a Komárnem ve Zlínském kraji. Jedná se o úsek silnice, který prochází třemi obcemi a návrh přeložky by měl odvést tranzitní dopravu mimo obce, zvýšit bezpečnost v obcích a snížit negativní dopady, které především nákladní dopravou vznikají. Při směrovém návrhu komunikace je respektován koridor vymezený v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje, územní plány dotčených obcí a trasování historické silnice Plzeň - Moravská Ostrava.cze
dc.description.abstractThe focus of this bachelor thesis is verification and evaluation of a proposal of relocation on the road II/150 in the part from Bystřice pod Hostýnem to Komárno in Zlín region. It is a part of the road which goes through three villages, and the proposal of relocation should divert the transit transport out of the villages, increase the security in the villages and reduce negative impacts which are mainly caused by the freight transport. The direction proposal of the road respects the corridor defined by the Principles of territorial development of Zlín region, territorial plans of the affected villages and tracing of the historical road between Plzeň and Moravská Ostrava.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectnavrhování silnic,obchvat,Bystřice pod Hostýnem,Zásady územního rozvoje,historická silnice Plzeň – Moravská Ostravacze
dc.subjectroad design,bypass,Bystřice pod Hostýnem,Principles of territorial development,historical road between Plzeň and Moravská Ostravaeng
dc.titlePrověření návrhu silnice II/150 v úseku Bystřice pod Hostýnem - Komárnocze
dc.titleReview of Road Design II/150 between Bystřice pod Hostýnem and Komárnoeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-14
dc.contributor.refereeHöfler Martin
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record