Show simple item record

Stability of cold-formed Z purlins on support region

dc.contributor.advisorStudnička Jiří
dc.contributor.authorEgrtová Jana
dc.date.accessioned2011-12-15T11:13:41Z
dc.date.available2011-12-15T11:13:41Z
dc.date.issued2011-12-15
dc.date.submitted2011-12-15 12:12:57.0
dc.identifier43071906405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/8012
dc.description.abstractTenkostěnné za studena tvarované vaznice se spojitostí nad vnitřními podporami zajištěnou překrytím (přesahy) mohou v oblasti vnitřní podpory při gravitačním zatížení v důsledku vzpěru volné spodní pásnice distorzně vybočit kolmo k rovině stojiny. Při technologii spojování vaznic přesahy se průřez vaznice v oblasti podpor zdvojuje a tím dochází ke zvětšení tuhosti i ohybové únosnosti v této oblasti. Práce ukazuje, že tuhost v oblasti překrytí ale není dvojnásobná, neboť ji zmenšují prokluzy ve spojích. Také dosud neznámý vliv zdvojení průřezu na vzpěrnou únosnost vaznice spolupůsobící s krytinou i na velikost podporového momentu (a tudíž i na vhodnou délku překrytí) byl detailně prozkoumán. Potvrdilo se, že používané řešení platící pro nosník s konstantním průřezem není pro zdvojené vaznice přesné a práce uvádí původní řešení pro vaznice s překrytím. Pro analýzu problému bylo provedeno celkem 20 zkoušek reálně používaných vaznic a výsledky byly srovnány s normovým postupem dle EN 1993-1-3 i se sofistikovanou numerickou analýzou v programu ANSYS.
dc.description.abstractCold-formed thin-walled purlins that act as continuous beam may buckle distortionally in internal support area under gravity loading because bottom free flange is in compression. The continuity of beam is physically reached by overlapping of two parts, where is doubled cross-section and because of this duplication the stiffness and capacity of section are increased. The dissertation thesis indicates that the increment of the stiffness is reduced by slipping in the connections. Up to now unknown effect of duplication in overlapping on buckling resistance of purlin connected and cooperated with roofing (and consequently on optimal length of overlapping) was examined in detail. It was verified that the method suitable for the beams with uniform cross-section is not accurate and the dissertation presents optimal method for the purlins with overlapping. The problem was analysed by the set of 20 tests of purlins (really used in practice) to obtain data for buckling analysis of purlin compared to code method in EN 1993-1-3 and with sophisticated numerical analysis in programme Ansys.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectza studena tvarované, tenkostěnné, Z vaznice, překrytí, vzpěr, cold-formed, thin-walled, purlin, overlapping, bucklingcze
dc.titleStabilita tenkostěnných Z vaznic v oblasti záporných momentů
dc.titleStability of cold-formed Z purlins on support regioneng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2011-12-15T11:13:42Z
dc.date.accepted2011-09-27 00:00:00.0
dc.contributor.refereePetrtýl Miroslav
dc.description.departmentkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record