Show simple item record

Multilane roundabouts and their capacity utilization in the Czech republic

dc.contributor.advisorSlabý Petr
dc.contributor.authorUhlík Michal
dc.date.accessioned2011-12-15T11:13:39Z
dc.date.available2011-12-15T11:13:39Z
dc.date.issued2011-12-15
dc.date.submitted2011-12-15 12:12:57.0
dc.identifier43071900005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/8008
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou vícepruhových okružních křižovatek a jejich řešením v ČR. V první části shrnuje zkušenosti s různými typy uspořádání jízdních pruhů na okružním jízdním pásu, včetně výpočtu kapacity dle různých metodik, a dále se věnuje porovnání nehodovosti na několika vybraných okružních křižovatkách. Ve druhé části nastiňuje možnosti řešení úpravy stávajících vícepruhových okružních křižovatek, především přeuspořádáním jízdních pruhů na okružním jízdním pásu tak, aby byly lépe vystiženy hlavní směry intenzit vozidel, a zároveň se zvýšila bezpečnost na křižovatce. Na vybraných třech stávajících okružních křižovatkách v Praze a okolí byly namodelovány a posouzeny různé varianty uspořádání, včetně stávajícího stavu. Pro modelování byl použit mikro-simulační program PTV VISSIM. U všech variant řešení těchto křižovatek se sledovala a vyhodnocovala především střední doba zdržení vozidel na vjezdech do křižovatky, která je hlavním parametrem kvality dopravy na křižovatce. Dalšími vyhodnocovanými údaji byla délka fronty a teoretická kapacita křižovatek. Výsledkem této práce je nalezení optimálních variant řešení vícepruhových okružních křižovatek v ČR tak, aby tyto křižovatky byly kapacitní, a zároveň bezpečné. Všechny uvažované varianty byly vybrány s ohledem na minimalizaci stavebních nákladů při případné rekonstrukci křižovatky. Jako názorný příklad rozsahu stavebních úprav při takovéto rekonstrukci byla vybrána okružní křižovatka "Pod Chodovem - Ryšavého".
dc.description.abstractThis work deals with issues of multi-lane roundabouts and their solutions in the Czech Republic. The first part summarizes experiences with different types of arrangements of circulating lanes, including capacity calculations according to different methodologies. It also provides comparison of the number of accidents at selected roundabouts. The second part describes possible solutions of existing multi-lane roundabouts modifications, primarily through rearranging roundabout lanes to better reflect main directions of vehicles intensities, while increasing safety on roundabouts. The selected three existing roundabouts in Prague and its surroundings were modelled and evaluated in various arrangements, including their current state. PTV VISSIM micro-simulation program was used for modelling purposes. All alternative solutions of these intersections were monitored and evaluated primarily for average time of delay at entrances to the intersections, which is a key indicator of the quality of service of the roundabout. Other data evaluated comprised a queue length and a theoretical capacity of the intersections. The purpose of this work was to find an optimal solution of the multi-lane roundabouts in the Czech Republic so that these intersections were both capacitive and safe. All contemplated alternatives were selected with respect to minimization of construction costs during respective reconstruction of the intersection. "Pod Chodovem - Ryšavého" roundabout was chosen as a practical example of the extent of construction works in the reconstruction of the existing roundabout.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectokružní křižovatka, turbo okružní křižovatka, kapacita, úroveň kvality dopravy, bezpečnost, dopravní modelování, rekonstrukce. Roundabout, turbo-roundabout, capacity, level of service, safety, traffic modelling, reconstruction.cze
dc.titleVícepruhové okružní křižovatky a jejich kapacitní využití v ČR
dc.titleMultilane roundabouts and their capacity utilization in the Czech republiceng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2011-12-15T11:13:39Z
dc.date.accepted2011-06-06 00:00:00.0
dc.contributor.refereeLehovec František
dc.description.departmentkatedra silničních stavebcze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record