Show simple item record

Determining the reflecting point of bistatic altimetry on the Earth´s surface

dc.contributor.advisorKočandrlová Milada
dc.contributor.authorOlivík Stanislav
dc.date.accessioned2011-12-15T11:13:34Z
dc.date.available2011-12-15T11:13:34Z
dc.date.issued2011-12-15
dc.date.submitted2011-12-15 12:12:57.0
dc.identifierKOS-43071893105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/7998
dc.description.abstractNa rozdíl od družicové altimetrie, která slouží lidem ke zkoumání tvaru a gravitačního pole planety Země již řadu let, je bistatická altimetrie teprve na počátku své existence. Kromě zpřesnění tvaru geoidu by měla sloužit ke zkoumání zalednění zemského povrchu či jeho zalesnění. Bistatická altimetrie bude využívat družice na nízké oběžné dráze k zachycení signálů z družic globálních navigačních systémů, které se odrazily od zemského povrchu. Tato práce představuje několik různých postupů, jak vypočítat bod na zemském povrchu, resp. elipsoidu nahrazujícím zemský povrch, kde se odrazil signál družice globálního navigačního systému, který byl posléze zachycen přijímací družicí na nízké oběžné dráze. Jednotlivé postupy se liší podle toho, kolik je k dispozici vstupních dat. Funkčnost všech metod byla ověřena numerickým příkladem.
dc.description.abstractWith the help of satellite altimetry, people have been exploring the shape of the Earth and its gravitational field for decades. To the contrary, bistatic altimetry is at the beginning of its existence. It should serve to gather the data to refine the geoid and to explore the glaciation of the Earth's surface as well as its forestation. Bistatic altimetry will use the satellites on Low Earth Orbit (LEO) to receive the signal sent by the GNSS satellites and reflected by the Earth's surface. This thesis is introducing a few different procedures on how to compute the reflecting point on the Earth's surface, or reference ellipsoid respectively. The reflecting point is a point where the signal of a GNSS satellite received by the LEO satellite was reflected. The procedures to compute these reflecting points differ according to different input data sets. The functionality of all methods was verified by numerical example.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectaltimetrie, bistatická altimetrie, globální družicové navigační systémy, GPS, průnik kvadrik, referenční elipsoid Altimetry, Bistatic Altimetry, Global Navigation Satellite System, GPS, Intersection of Quadrics, Reference Ellipsoidcze
dc.titleUrčování odrazných bodů na zemském povrchu metodou bistatické altimetrie
dc.titleDetermining the reflecting point of bistatic altimetry on the Earth´s surfaceeng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2011-12-15T11:13:34Z
dc.date.accepted2011-02-09 00:00:00.0
dc.description.departmentkatedra matematikycze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineMatematika ve stavebním inženýrstvícze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record