Show simple item record

Experimental and numerical analysis of adhesive jointsdc.contributor.advisorNovotný Ctirad
dc.contributor.authorCízová Eva
dc.date.accessioned2019-02-20T10:50:34Z
dc.date.available2019-02-20T10:50:34Z
dc.date.issued2018-08-29
dc.identifierKOS-695599872505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79962
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá experimentálními a výpočtovými metodami zjišťování mechanických vlastností lepených spojů. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy teorie lepených spojů a jsou zde vyjmenovány některé výhody a nevýhody této technologie oproti jiným metodám spojování materiálů. Dálé jsou popsány některé teorie vzniku lepeného spoje a jsou uvedeny některé způsoby konstrukčního provedení spojů. Dále jsou popsány některé experimentální metody testování lepených spojů a způsoby výpočtu mechanických vlastností smykově namáhaných spojů. V experimentální části je zjišťována smyková pevnost vzorků lepených spojů na zkušebním stroji TIRA 2300. Byla použita lepidla Acralock (metakrylátové lepidlo) a Sika Force (polyuretanové lepidlo).cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on experimental and numerical methods of detection of mechanical properties of bonded joints. The theoretical part explains the basic concepts of bonded joint theory and lists some advantages and disadvantages of this technology compared to other methods of joining materials. Further, some of the theories of the bonded joints creation are described, and some ways of designing joints are given. There are also some experimental methods of testing glued joints and methods of calculating the mechanical properties of shear stressed joints. In the experimental part, the shear strength of the glued joint is tested on the test machine TIRA 2300. The Acralock (methacrylate adhesive) and Sika Force (polyurethane adhesive) adhesives were used.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectlepené spoje,smyková pevnost,adhezecze
dc.subjectglued joints,shear strength,adhesioneng
dc.titleExperimentální a výpočtová analýza lepených spojůcze
dc.titleExperimental and numerical analysis of adhesive jointseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-09-03
dc.contributor.refereeDvořák Milan
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record