Show simple item record

Simulation of plastic injection partsdc.contributor.advisorHerman Aleš
dc.contributor.authorFlek Jan
dc.date.accessioned2019-02-20T10:48:20Z
dc.date.available2019-02-20T10:48:20Z
dc.date.issued2018-09-07
dc.identifierKOS-695599822605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79847
dc.description.abstractV rámci této bakalářské práce byla formou rešerše zpracována problematika numerické simulace vstřikování polymerních dílů. V úvodu práce je nastíněna základní teorie reologie materiálů, ze které následně vycházejí simulační softwary, které jsou popsány v následujících pasážích této práce. Dále je zde popsán proces reálné práce s voskovým modelem lopatky a jeho porovnání se simulací v softwaru CADMOULD od společnosti Simcon.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes simulation of injection of polymeric parts. At the beginning is described the basic theory of rheology of materials from which comes simulation programs which are described in following parts of this thesis. As another point the process of real work with wax polymer model of the blade and its comparison with simulation in CADMOULD software is described.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectViskoelasticita,reologické modely,simulační softwary,vstřikování voskůcze
dc.subjectViskoelasticity,rheological models,simulation programs,injectiont of waxeng
dc.titleSimulace vstřikovaných dílůcze
dc.titleSimulation of plastic injection partseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-09-12
dc.contributor.refereeGabriel Jiří
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record