Show simple item record

Analysis of Sleep EOG Signals

dc.contributor.advisorGerla Václav
dc.contributor.authorUlitina Svetlana
dc.date.accessioned2019-02-20T10:46:47Z
dc.date.available2019-02-20T10:46:47Z
dc.date.issued2019-01-28
dc.identifierKOS-695599593905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79770
dc.description.abstractZávěrečná práce se zabývá analýzou celonočních spánkových EOG signálů a klasifikací segmentů signálů do dvou spánkových stavů: bdělost a REM. Práce zahrnuje popis provedené segmentace signálu a extrakce sady vhodných popisných příznaků pomocí vlnkové transformace. Dále je popsána selekce nejvýznamnějších příznaků pomocí algoritmu sekvenčního dopředného výběru příznaků. Následuje učení klasifikátoru k-NN na základě množiny nejvýznamnějších příznaků a porovnávají se výsledky klasifikace segmentů o různých délkách. Praktická část závěrečné práce je implementována v prostředí Matlab. Navržené metody jsou ověřeny na reálných EOG signálech.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with an analysis of the whole-night EOG recordings and also with a classification of signals' segments of two sleep stages: wake and REM. The thesis includes a description of a performed signal segmentation and a feature set extraction using a wavelet transformation. Further, it describes a sequential forward selection algorithm to reduce the feature set. The previous step is followed by a k-NN classifier training and an evaluation of classification results of signals' segments with different length. The practical part of the bachelor thesis was implemented using a Matlab environment. Proposed methods were validated on real EOG signals.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectspánek,EOG,spánkové stavy,segmentace,CWT,k-NNcze
dc.subjectsleep,EOG,sleep stages,segmentation,CWT,k-NNeng
dc.titleAnalýza spánkových EOG signálůcze
dc.titleAnalysis of Sleep EOG Signalseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2019-02-04
dc.contributor.refereeDoležal Jaromír
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record