Show simple item record

Graph Database User Interface

dc.contributor.advisorGenyk-Berezovskyj Marko
dc.contributor.authorKurbanov Sergej
dc.date.accessioned2019-02-20T10:46:26Z
dc.date.available2019-02-20T10:46:26Z
dc.date.issued2019-01-28
dc.identifierKOS-695599566305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79753
dc.description.abstractÚčelem této bakalářské práce je implementace přívětivého a zároveň mocného uživatelského rozhraní, které i běžným lidem umožní různé manipulace s existující databází grafů. Veliká data v dnešní době hrají velikou roli, a tak se práci s nimi dá vyhnout jen obtížně. Člověk ale standardně pojme jen omezené množství informací a pozornost nerozloží do více než hrstky směrů, proto při představení "problému" desítek milionů grafů, přichází řešení v podobě naší webové aplikace. Konkrétními cíli jsou umožnit intuitivní plošné i detailní zobrazování grafů a jejich filtrování podle daných kritérií, dále jak jednotlivé, tak hromadné stahování pro pozdější práci s nimi na lokálním stroji a nakonec schopnost interakce s grafovým kalkulátorem počítajícím celou škálu vlastností grafů. K optimálnímu splnění bylo použito nejmodernějších frontendových technologií. Jmenovitě HTML5, CSS3 a jeho preprocesor Sass, JS, framework React, knihovnu Redux a React Router. Vývoj nám významně usnadnil Node.js, Webpack a Babel.cze
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor thesis is the implementation of a pleasant to use yet powerful user interface that allows users to operate with an existing graph database. Big data play a big role in today's day and age and so it's difficult to avoid working with them. A person can contain only a limited amount of information and one's attention can be divided only a handful of ways. When presented with a "problem" of tens of millions of graphs, we come with a solution of our web application. Particular goals are to allow collective and individual display and filtering of graphs, ability to download graphs individually and in bulk for further work locally on a computer. Finally, to allow users to interact with a computer of a multitude of graph attributes. During the development, these cutting-edge technologies were used: HTML5, CSS3 and it's preprocessor Sass, JS, React framework, Redux and React router libraries. Development was made a lot easier thanks to Node.JS, Webpack and Babel.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNode.js,React,CSS,HTML,Webpack,frontend,Redux,JavaScript,React Routercze
dc.subjectNode.js,React,CSS,HTML,Webpack,frontend,Redux,JavaScript,React Routereng
dc.titleUživatelské rozhraní grafové databázecze
dc.titleGraph Database User Interfaceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2019-02-04
dc.contributor.refereeKomárek Martin
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record