Show simple item record

Knowledge of CPR for General Practitioners

dc.contributor.advisorVeverková Eva
dc.contributor.authorPanning Štěpán
dc.date.accessioned2019-02-20T10:44:31Z
dc.date.available2019-02-20T10:44:31Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.identifierKOS-695599541105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79659
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá znalostí kardiopulmonální resuscitace u praktických lékařů. Cílem práce je posoudit, v jaké míře jsou praktiční lékaři schopní poskytnou adekvátní základní, popřípadě rozšířenou neodkladnou resuscitaci klientovi s náhlou zástavou oběhu podle posledních doporučených postupů dle Evropské resuscitační rady z roku 2015. Teoretická část bakalářské práce shrnuje informace k provádění základní a rozšířené neodkladné resuscitace včetně zaměření na resuscitaci s pomocí automatizovaného externího defibrilátoru. Pozornost je také věnována vzdělávání praktických lékařů a povinné vybavenosti ordinací praktických lékařů. Praktická část zkoumá pomocí dotazníkového šetření u praktických lékařů po celé České republice úroveň jejich znalosti v poskytování kardiopulmonální resuscitace a dále se dotazuje na vybavení, které mají ve svých ordinacích k dispozici. Následně jsou výsledky ze 124 dotazníků zpracovány do grafů a vyhodnoceny v kapitole výsledky. V diskuzi porovnáváme výsledky dotazníkového šetření s platnými doporučenými výsledky pro resuscitaci a vyhodnocovány cíle a hypotézy bakalářské práce.cze
dc.description.abstractBachelor thesis deals with knowledge of cardiopulmonary resuscitation for the general practitioners. The aim of the thesis is to assess ability of the general practitioners to provide a basic or advanced immediate resuscitation to a person with the sudden cardiac arrest in the context of the last recommendations of the European Resuscitation Council issued in 2015. The theoretical part summarizes the current information to provide the basic or advanced immediate resuscitation, including an automated external defibrillator resuscitation or a description of general practitioners' resuscitation education and their obligatory equipment. The practical part examines the general practitioners level of both knowledge and equipment to provide cardiopulmonary resuscitation. Information were acquired using a written questionnaire, specifically consisted of 124 answers from all regions of the Czech Republic. The questionnaire results are processed and compared with valid recommended results for resuscitation. In the discussion, the aims and hypothesis of the thesis are evaluated.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectkardiopulmonální resuscitace,náhlá zástava oběhu,praktický lékař,znalost,zdravotnická záchranná služba,vybavenícze
dc.subjectcardiopulmonary resuscitation,sudden cardiac arrest,general practitioner,knowledge,ambulance,equipmenteng
dc.titleZnalost KPR u praktických lékařůcze
dc.titleKnowledge of CPR for General Practitionerseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-15
dc.contributor.refereeMarko Iva
theses.degree.disciplineZdravotnický záchranářcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record