Show simple item record

Differential Diagnostics of Disorders of Consciousness in Prehospital Emergency Care

dc.contributor.advisorHeřman Tomáš
dc.contributor.authorFůsová Pavlína
dc.date.accessioned2019-02-20T10:44:21Z
dc.date.available2019-02-20T10:44:21Z
dc.date.issued2018-06-12
dc.identifierKOS-695599538605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79654
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou diferenciální diagnostiky poruchy vědomí v přednemocniční neodkladné péči. Součástí teoretické části je charakteristika krátkodobých, kvantitativních a kvalitativních poruch vědomí. Dále je zde uveden popis možných příčin poruchy vědomí, způsob její diferenciální diagnostiky a možná léčba v omezených podmínkách přednemocniční neodkladné péče. Praktická část obsahuje analýzu postupu výjezdových posádek při různých poruchách vědomí a následné porovnání pracovní diagnózy určené v přednemocniční neodkladné péči s konečnou diagnózou stanovenou v cílovém zdravotnickém zařízení. Výsledkem bakalářské práce je zjištění, že ačkoliv v ani jednom z popisovaných pěti případů s poruchou vědomí nebylo úplně dodrženo vyšetření ABCDE, který může sloužit k diferenciální diagnostice poruch vědomí, tak se pracovní a konečná diagnóza shodovala ve třech případech.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the problematic of differential diagnosis of a disorder of consciousness in a pre-hospital emergency care. The theoretical part covers the characteristics of short-term, quantitative and qualitative disorders of consciousness. Furthermore, it includes the list of possible causes of the disorder of consciousness, forms of differential diagnosis and possible treatment in the limited conditions of a pre-hospital emergency care. The practical part includes an analysis of emergency crews' approaches during various disorders of consciousness and a follow-up comparison of the working diagnosis determined in a pre-hospital emergency care and the final diagnosis determined in the medical facility. The conclusion of the bachelor thesis is that although the ACBDE examination, intended to serve during the differential diagnosis, was not fully observed during any of the five described cases of disorder of consciousness, the working and final diagnosis were aligned in three out of those five cases.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectDiferenciální diagnostika,porucha vědomí,přednemocniční neodkladná péče,vyšetření ABCDEcze
dc.subjectDifferential diagnosis,disorder of consciousness,pre - hospital emergency care,ABCDE examinationeng
dc.titleDiferenciální diagnostika poruchy vědomí v přednemocniční neodkladné péčicze
dc.titleDifferential Diagnostics of Disorders of Consciousness in Prehospital Emergency Careeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-12
dc.contributor.refereeMarko Iva
theses.degree.disciplineZdravotnický záchranářcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record