Show simple item record

Influenza - Occurrence and Laboratory Diagnosis

dc.contributor.advisorLidická Lucie
dc.contributor.authorŠtípková Kristýna
dc.date.accessioned2019-02-20T10:44:19Z
dc.date.available2019-02-20T10:44:19Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.identifierKOS-695599536705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79648
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na sledování výskytu viru chřipky u pacientů v Oblastní nemocnici Kladno za období 1. 1. 2018 - 31. 3. 2018. V teoretické části je popsaná historie chřipky a vysvětleny jsou pojmy epidemie a pandemie. Dále se práce zabývá charakteristikou virů obecně a popisu jednotlivých kmenů chřipky. Vysvětlena je struktura a replikace chřipkové viru, antigenní shift a drift. Popsán je průběh a klinický obraz chřipkového onemocnění. Práce se zaměří i na přenos, zdroj, výskyt a surveillance chřipky. Jsou uvedeny možnosti léčby, očkování a laboratorní diagnostiky. Popsána je metodika správného odběru, transportu, příjmu materiálu v mikrobiologické laboratoři a diagnostika chřipkového viru pomocí analyzátoru GeneXpert Dx. První část praktické části je věnována sledování výskytu akutních respiračních onemocnění (ARI), do kterých je zařazena i chřipka, ve vybraných městech Středočeského kraje za období od 1. 1. 2018 až do 31. 1. 2018. Data jsou roztříděna podle jednotlivých týdnů. Ve druhé části jsou statisticky zpracovaná data z Klinické laboratoře, úsek mikrobiologie v Oblastní nemocnici Kladno. Podle výsledků za sledované období jsou data rozřazena podle množství zpracovaného materiálu, počtu pozitivních výsledků a dle jednotlivých kmenů.cze
dc.description.abstractBachelor Thesis focuses on monitoring the occurance of pacients infected by Influenza virus in Regional hospital in Kladno for the period 1. 1. 2018 - 31. 3. 2018. In theoretical part, there is described the history of Influenza and are explained terms epidemic and pandemic. Furthermore the thesis deals with characteristic of viruses in general and description of single Influenza types. The structure and replication of Influenza virus, antigenic shift and drift are explained. The Influenza disease process and clinical picture are described. The thesis focuses on transfer, source, occurance and surveillance of Influenza as well. The possibilities of cure, vaccination and laboratory diagnosis are mentioned. The methodology of the right blood collection, its transport, intake of material in microbiological laboratory and diagnostic of Influenza virus through the use of analyzer GeneXpert Dx is described. The first part of the practical thesis is targeted on monitoring the occurance of Acute Respiratory Infection (ARI) where into the Influenza is enlisted, in selected cities of The Central Bohemian Region for the period 1. 1. 2018 - 31. 1. 2018. The data are sorted by single weeks. In the second part, there are statistically processed data from the Clinical laboratory, ward mikrobiology in the Regional hospital in Kladno. According to results from the monitored period the data are sorted by the number of processed material, number of positive results and by single types.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectAntigenní drift,antigenní shift,chřipka,laboratorní diagnostika,očkování,surveillance,viruscze
dc.subjectAntigenic drift,antigenic shift,Influenza,laboratory diagnostic,vaccination surveillance,viruseng
dc.titleChřipka - výskyt a laboratorní diagnostikacze
dc.titleInfluenza - Occurrence and Laboratory Diagnosiseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-15
dc.contributor.refereeDrnková Barbora
theses.degree.disciplineZdravotní laborantcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record