Show simple item recorddc.contributor.authorProcházková, Dana
dc.contributor.authorProcházka, Jan
dc.contributor.authorŘíha, Josef
dc.contributor.authorBeran, Václav
dc.contributor.authorProcházka, Zdenko
dc.date.accessioned2018-12-14T08:51:56Z
dc.date.available2018-12-14T08:51:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-80-01-06527-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79182
dc.description.abstractPředložená kniha „Řízení rizik procesů spojených s ukončením provozu technického díla a s předáním uvolněného území do dalšího užívání“ je věnována řízení rizik při procesu, který zahrnuje: vyřazování technických děl z provozu; provedení demontáže zařízení, konstrukcí a staveb; odvoz použitelných zařízení, materiálů a odpadů, a v případě potřeby až po jejich dekontaminaci na místě; vyčištění uvolněného území, a v případě potřeby provedení dekontaminace území; a předání uvolněného území do dalšího civilního užívání. Předmětný proces je velmi důležitý pro zajištění dlouhodobého bezpečí a rozvoje lidstva. Problémy spojené s existencí ekologických zátěží a brownfieldů ukazují, že procesu není dosud věnována dostatečná pozornost. Proto publikace shrnuje současné poznatky o předmětném procesu, shromážděné v odborné literatuře. Metodami inženýrských disciplín (případové studie, Ishikawův diagram) jsou zpracována data o selháních sledovaných procesů, které byly získány systematickou analýzou odborných zdrojů. Protože sledovaný proces spadá do řízení veřejné správy, tak na základě výsledků zpracování dat uvedenými metodami a postupy používanými v inženýrství zacíleném na rizika navrhuje pro veřejnou správu dva nástroje, kterými zlepší řízení bezpečnosti území ve veřejném zájmu. Jde o systém pro podporu rozhodování, který umožní zlepšení rozhodování veřejné správy, a plán pro řízení rizik, který umožní veřejné správě se připravit na možná rizika a zajistit jejich včasné a kvalitní zvládnutí. Způsob řešení problematiky vychází ze současně preferovaného konceptu řízení rizik, tj. řízení rizik zacílené na bezpečnost území, přičemž v konkrétních úkonech je bezpečnost nadřazena spolehlivosti.cze
dc.language.isočeštinacze
dc.publisherČVUT v Praze
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International License
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.titleŘízení rizik spojených s ukončením provozu technického díla a s předáním území do dalšího užívánícze
dc.typeknihacze
dc.typebooken
dc.relation.projectidŘízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů (RIRIZIBE) CZ.02.2.69/0.0/0.0/16 _018/000.cze
dc.rights.accessopenAccessen


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International License
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International License