Show simple item record

Mechanical response of composites with respect to inclusion interactiondc.contributor.advisorSýkora Jan
dc.contributor.authorŠulc Stanislav
dc.date.accessioned2018-11-08T19:22:33Z
dc.date.available2018-11-08T19:22:33Z
dc.date.issued2016-06-30
dc.identifierKOS-595687045605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78975
dc.description.abstractPráce se zabývá výpočtem rozložení perturbačních polí v heterogenním materiálu obsahujícím elipsoidní inkluze v homogenní matrici. Pozornost je věnována především vzájemné interakci blízkých inkluzí. Práce využívá Eshelbyho analytické řešení pro úlohu jedné elipsoidní inkluze v nekonečném médiu. V rámci práce jsou představeny dvě metody. První metoda je založena na iteračním algoritmu, kdy je počáteční řešení, získané z Eshelbyho funkcí pro každou inkluzi zvlášť, opravováno o vliv ostatních inkluzí, dokud není nalezena kompatibilita perturbací deformací. Vyjma Eshelbyho řešení pro zatížení konstantní deformací zahrnuje tato metoda i analytické řešení pro zatížení lineárně proměnnou deformací. Druhá metoda využívá analytických výrazů pro pole perturbační části deformací jako aproximačních funkcí v Galerkinově metodě. Výsledné koeficienty zatížení jednotlivých inkluzí jsou nalezeny jako řešení soustavy lineárních algebraických rovnic. Oba přístupy jsou porovnány s referenčním řešením získaným metodou konečných prvků.cze
dc.description.abstractThe thesis focuses on efficient ways of computing perturbation fields in a heterogeneous material composed of ellipsoidal inclusions embedded in a homogeneous matrix. The emphasis is on mutual interaction of multiple inclusions. The work rests on the renowned Eshelby analytical solution to the single inclusion problem. In particular, the work presents two distinct approaches. The first method is based on an iterative self-compatibility algorithm. The initial solution is sequentially corrected taking the influence of neighbouring inclusions into account until a compatibility in the strain perturbation field is restored. Besides the classical Eshelby solution for constant strain loading, the method incorporates also the analytical solutions to linear stress free eigenstrains. The second method uses the analytical strain perturbation fields as the shape functions in the Galerkin method. The load coefficients of each inclusion are obtained from the solution of a system of linear algebraic equations. The results of both methods are compared against reference solutions computed by means of the finite element method.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectEshelbyho řešení,úloha více inkluzí,samokompatibilní algoritmus,Galerkinova metodacze
dc.subjectEshelby solution,multiple inclusion problem,self-compatibility algorithm,meshless Galerkin methodeng
dc.titleVliv interakce inkluzí na mechanickou odezvu kompozitucze
dc.titleMechanical response of composites with respect to inclusion interactioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-06-30
dc.contributor.refereeŠmilauer Vít
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record