Show simple item record

Hydrodynamic analysis of in-sewer flow velocity and turbulence patterns using ultrasonic Doppler technology

dc.contributor.advisorBareš Vojtěch
dc.contributor.authorJäger Martin
dc.date.accessioned2018-11-08T19:22:24Z
dc.date.available2018-11-08T19:22:24Z
dc.date.issued2016-06-24
dc.identifierKOS-595687040805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78968
dc.description.abstractHydrodynamika stokových systému hraje důležitou roli při posuzování transportních procesů rozpuštěných a nerozpuštěných látek během deštného a bezdeštného průtoku. Tyto transportní procesy mohou vážně ovlivnit kvalitu povrchových vod, do které jsou vypouštěny. Terénní měření těchto procesů je vzácné, jelikož měřící technika, která by mohla být použita ve stokovém prostředí, chybí. Proto se tato studie zabývá hydrodynamickou analýzou rychlostí a Reynoldsových napětí ve stokové síti za použití ultrazvukové Dopplerovy technologie. Experiment byl proveden na kmenové stoce ve městě Dübendorf, Švýcarsko. Vysokofrekvenční měření rychlostí bylo naměřeno zařízením UB-Flow (Ubertone, France). Možnosti zařízení byly testovány pro krátkodobé i dlouhodobé časové úseky během rozdílných režimů proudění. Výsledky testování sondy UB-Flow jsou představeny v závěrečné sekci této studie.cze
dc.description.abstractHydrodynamics of the sewer flow is important for assessment of transport processes of solid and suspended particles in dry and wet weather flows. These transport processes may have a serious impact on water quality of receiving water bodies. However, field measurements are rare, because measuring technique, which can be used in a sewer environment, is missing. Therefore, this study deals with hydrodynamic analysis of in-sewer flow velocities and turbulence patterns using ultrasonic Doppler technology. The experiment was conducted in a trunk sewer in Dübendorf, Switzerland. High frequency velocity measurements were collected by the UB-Flow profiler (Ubertone, France). The abilities of the profiler for short and long term measurements in different flow conditions were tested. The results of the performance of the UB-Flow profiler are presented in the last section of this study.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectUltrasonic velocity profiling,proudění odpadní vody,rychlostní profily,Reynoldsovo napětí,měření v terénucze
dc.subjectUltrasonic velocity profiling,sewer flow,velocity profiles,Reynolds shear stress,in-situ measurementeng
dc.titleHydrodynamic analysis of in-sewer flow velocity and turbulence patterns using ultrasonic Doppler technologycze
dc.titleHydrodynamic analysis of in-sewer flow velocity and turbulence patterns using ultrasonic Doppler technologyeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-24
dc.contributor.refereeHavlík Vladimír
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydrauliky a hydrologiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record