Show simple item record

Wellnesshotel Hagibor

dc.contributor.advisorKopřiva Miloš
dc.contributor.authorValenta Marek
dc.date.accessioned2018-11-08T19:21:30Z
dc.date.available2018-11-08T19:21:30Z
dc.date.issued2016-06-27
dc.identifierKOS-595686971405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78919
dc.description.abstractZadáním diplomové práce bylo navržení wellness hotelu v místě definovaném urbanistickým projektem vypracovaným v rámci předmětu ATM2. Cílem urbanistického návrhu bylo doplnění území na hranicích místních částí Vinohrady, Strašnice a Žižkov. Během tohoto projektu jsem si definoval místo pro diplomní projekt na rohu křížení ulic Vinohradská a Počernická. Wellness hotel jsem koncipoval jako vertikální dominantu území. Jedná se o novostavbu hotelové objektu. Náplň objektu je mimo hotelu i veřejně přístupné wellness centrum. Objekt je rozdělený na dvě části - dvě věže - východní věž a západní věž. Obě věže jsou čtvercového půdorysu o hraně 20 m. Východní věž má 22 nadzemních podlaží. Západní věž má 20 podlaží. Budova má 3 podzemní podlaží. V přízemní společné podnoži je pro veřejnost situován vstup, recepce, vstupní hala s kavárnou. Pro zaměstnance jsou zde prostory zázemí a je zde umístěno vedení hotelu. 2.NP podlaží je součástí podnože a je věnováno restauraci, kongresovému sálu, zasedacím místnostem a zázemí pro restauraci - kuchyně, sklady, zázemí zaměstnanců. Ze společné podnože vyrůstají dvě samostatné věže. V jednotlivých podlažích jsou umístěny hotelové pokoje různých velikostí. Ve 13.-15.NP jsou věže spojené. V tomto spojení přes 3 podlaží je umístěno wellness centrum se zázemím a v 15.NP apartmánové pokoje. Do 12. NP je veden přímí výtah z recepce hotelu. Wellness centrum je rozděleno na suchou část - fitness, mokrou část - wellness a beauty zonu. Beauty zóna je volně přístupná v 12.NP. Do wellness a fitness je možný vstup přes recepci. Součástí mokré části je plavecký bazén umístěný v 20. NP západní věže. Spojení mezi bazénem a wellness zajišťuje výtah. Podzemní podlaží jsou věnované parkování zaměstnanců a hostů, zázemí zaměstnanců hotelu,zásobování a skladům kuchyně, hotelu a wellness centra.cze
dc.description.abstractThe assignment of the diploma thesis was to design a hotel located according to the defined urban project developed within the course called ATM2. The aim of the urban design was to complement the area on the border of the municipal parts of Vinohrady, Strašnice and Žižkov. In the course of the project, the author of the thesis defined a location for the diploma project on the corner of the streets Vinohradská and Počernická. The wellness hotel was designed as a vertical dominating feature of the area. We speak of a newly built hotel object. Besides the hotel services, the building also offers a publicly accessible wellness center. The building is divided into two parts - two towers - an eastern tower and a western tower. Both the towers have a square plan with a square of 20 m. The eastern tower has 22 overground floors. The western tower has 20 floors. The building is a three-storey building. The entrance, reception, lobby with a cafe are situated on the ground floor. The common ground-floor rootstock also accommodates spaces for the employees, and the hotel management offices are located there. The second overground floor is a part of the rootstock and is designated for a restaurant, congress hall, meeting rooms and the spaces associated to the restaurant - the kitchen, storage rooms, employee section. Two independent towers erect from the common rootstock. Hotel rooms of various sizes are located on the individual floors. The towers connect in the 13th to 15th floors. A wellness center with the related premises are placed in this connexion part, and suites are located on the 15th floor. The 12th overground floor is reached by an elevator from the hotel reception. The wellness center is divided into a dry area - a gym, a wet area - wellness and a beauty zone. The beauty zone is freely accessible from the 12th floor. The wellness as well as the gym may be accessed from the reception. The wet area also includes a swimming pool placed on the 20th floor of the western tower. The swimming pool and the wellness center are connected by an elevator. The overground floor houses parking places for employees and guests, the hotel employees facilities, supply facilities and storage rooms for the kitchen, hotel and the wellness center.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectwellness,hotel,Hagibor,vysokopodlažní objektycze
dc.subjectwellness,hotel,Hagibor,high-rise buildingseng
dc.titleWellnesshotel Hagiborcze
dc.titleWellnesshotel Hagiboreng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-27
dc.contributor.refereeHořejší Ivan
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record