Show simple item record

Survey and Reconstruction Proposal of factory in Mnichovo Hradiště

dc.contributor.advisorZigler Radek
dc.contributor.authorPrůšková Kristýna
dc.date.accessioned2018-11-08T19:20:28Z
dc.date.available2018-11-08T19:20:28Z
dc.date.issued2016-06-29
dc.identifierKOS-587864989005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78863
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá průzkumem a zhodnocením technického stavu konstrukce továrny v Mnichově Hradišti a z toho vyplývajícím návrhem rekonstrukce, která by zajistila následné bezpečné užívání zvoleného objektu. Práce je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje teoretický popis průmyslových objektů a stavebně technického průzkumu. Témata kapitol průzkumu byla volena s ohledem na navazující praktickou část a věnují se zejména definicím poruch a možných příčin jejich vzniku. Druhou částí bakalářské práce je vypracování výše zmíněného stavebně technického průzkumu vybraného objektu. Ten zahrnuje obecný popis území, historie a objektu. Konkrétněji rozebírá jednotlivé konstrukce a jejich poruchy. Následuje posouzení zkoušek objektu na vlhkost, salinitu a stanovení pevnosti materiálu. Nakonec jsou navrženy a popsány sanační a rekonstrukční metody jednotlivých konstrukcí. Součástí práce je výkresová dokumentace a fotodokumentace.cze
dc.description.abstractThe Bachelor´s thesis deals with an investigation and evaluation of the technical condition of a factory in Mnichovo Hradiště and a proposal of a reconstruction based on that evaluation. The thesis is divided into two parts. The first part consists of a theoretical description of industrial objects and technical and constructional investigation in general. The names of the chapters of the research were chosen with regard to the following practical part and deal mostly with definitions of malfunctions and their possible causes. In the second part of the thesis the technical and constructional investigation mentioned above is carried out. It includes a general description of the object, its location and history. It specifically examines individual constructions and their malfunctions. Subsequently tests of humidity, salinity and firmness of the material are reviewed. Eventually methods rehabilitation and reconstruction are proposed and described. A drawing documentation and photographic documentation are a part of the thesis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectprůzkum,konstrukce,továrna,Mnichovo Hradiště,poruchy,rekonstrukce,sanacecze
dc.subjectsurvey,construction,factory,Mnichovo Hradiště,malfunctions,reconstrution,redevelopmenteng
dc.titlePrůzkum a návrh rekonstrukce objektu továrny v Mnichově Hradišticze
dc.titleSurvey and Reconstruction Proposal of factory in Mnichovo Hradištěeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-29
dc.contributor.refereeČejka Tomáš
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record