Show simple item record

Fast neutron radiography of infiltration in macroporous soil

dc.contributor.advisorSněhota Michal
dc.contributor.authorFryčová Martina
dc.date.accessioned2018-11-08T19:20:16Z
dc.date.available2018-11-08T19:20:16Z
dc.date.issued2016-06-28
dc.identifierKOS-587864771805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78851
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá provedením a vyhodnocením infiltračních experimentů do půdy s přítomností makropórů. Na šesti neporušených vzorcích hlinitopísčité půdy byla provedena výtopová infiltrace s cílenou aplikací vody do půdních makropórů a rychlou neutronovou radiografií byl celý proces zaznamenán. Experiment s neutronovým snímkováním byl proveden na stanovišti BOA (Beamline for Neutron Optics and other Approaches) v Paul Scherrer Institute ve Švýcarsku v roce 2015. Výsledkem je analýza vyhodnocených dat se zaměřením na časový vývoj půdní vlhkosti v makropórech a okolní půdní matrici a rychlost pohybu čela zvlhčení. Kromě popisu experimentu včetně techniky odběru půdních vzorků a jejich laboratorní úpravy je v práci vysvětlen základní princip neutronové radiografie a postup zpracování radiografických dat.cze
dc.description.abstractThis theses presents the experiment and data evaluation of infiltration experiments conducted on macroporous soil. Fast neutron radiography was used to record infiltration-outflow experiments performed on six undisturbed samples of coarse sandy loam. The experiment was carried out at the BOA station (Beamline for Neutron Optics and other Approaches) at Paul Scherrer Institute in Switzerland in 2015. The data analysis focused on quantification of water content and the speed of wetting front movement. Besides a description of the experiment including soil sampling and soil samples laboratory preparation, the main principle of neutron radiography and the process of the radiographic data evaluation is explained.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPůdní makropór,půdní matrice,infiltrace,preferenční proudění,neutronová radiografiecze
dc.subjectSoil Macropore,Soil Matrix,Infiltration,Preferential Flow,Neutron Radiographyeng
dc.titleRychlá neutronová radiografie infiltrace do půdy s přítomností makropórůcze
dc.titleFast neutron radiography of infiltration in macroporous soileng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-28
dc.contributor.refereeDoležal František
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record