Show simple item record

Economical assessment of planned relocation of the road II/154 Třeboňdc.contributor.advisorTomek Radan
dc.contributor.authorPotužák Jan
dc.date.accessioned2018-11-08T19:18:09Z
dc.date.available2018-11-08T19:18:09Z
dc.date.issued2016-06-22
dc.identifierKOS-587864177005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78725
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá plánovanou přeložkou silnice II/154 Třeboň v Jihočeském Kraji. Nejprve práce představuje veřejné zakázky. Dále práce představuje úskalí výstavby v Chráněných krajinných oblastech a popisuje lokalitu ve které je daný projekt umístěn, což je CHKO Třeboňsko. Popis projektu je na základě studie proveditelnosti projektu "Přeložka silnice II/154 Třeboň". Dále byly překalkulovány ceny mostů, obsahující tento projekt, pomocí specializovaného programu pro odhad cen mostů. Závěrem bylo provedeno ekonomické porovnání pomocí multikriteriálního vyhodnocení a byla nalezena nejefektivnější varianta.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on assessment of planned relocation of the road II/154 Třeboň in Southern Bohemia. First of all, the thesis introduces the procedure of public procurement. Further, the thesis introduces the problems of building industry in Protected Landscape Areas and describes the location of the project?s future site, which actually is in the Protected Landscape Area Třeboňsko in its whole length as well. The description of the construction project is based on the project?s feasibility study ?The relocation of the road II/154 Třeboň?. Furthermore, the prices of bridges involved in the project were recalculated using the specialized software for bridges? price estimation. In conclusion, based on multi-criterial assessment and economical comparison, the most effective variant was identified.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectChráněná krajinná oblast,veřejná zakázka,Třeboň,WSA,Hodnocenícze
dc.subjectProtected Landscape Area,Public procurement,Třeboň,WSA,Assessmenteng
dc.titleEkonomické vyhodnocení variant plánované přeložky silnice II/154 Třeboňcze
dc.titleEconomical assessment of planned relocation of the road II/154 Třeboňeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-06-22
dc.contributor.refereeHromada Eduard
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record