Show simple item record

Comparison of the water quality development of the flooded mines of north Bohemia



dc.contributor.advisorŠťastná Gabriela
dc.contributor.authorLískovcová Barbora
dc.date.accessioned2018-11-08T19:16:43Z
dc.date.available2018-11-08T19:16:43Z
dc.date.issued2016-06-29
dc.identifierKOS-587864118805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78638
dc.description.abstractHnědouhelné lomy severních Čech se postupně vytěžují a řeší se jejich následná rekultivace. Nejvýhodnější a stále častější je hydrická rekultivace, která promění zbytkovou jámu v jezero. Nově vzniklá jezera leží v místech bývalých uhelných lomů. Kvůli specifickému podloží je ovlivněn chemismus vody. U zatopených lomů docházelo k monitoringu kvality vody v průběhu napouštění a u některých jezer (jezero Most a Barbora) probíhá monitoring ještě dnes. Monitoring jezer přispívá k vytvoření kvalitnějších projektů budoucího zatápění lomů, které umožní lepší udržení kvality vody v budoucích jezerech. Vzhledem k rekreačnímu využití jezer, je nutné, aby voda měla požadovanou kvalitu koupacích vod. První část práce se zabývá rešerší jednotlivých zatopených lomů v oblasti severních Čech (jezero Barbora, jezero Milada a jezero Most) a vývojem kvality vody v těchto nádržích. Dále se práce zabývá hodnocením problémových hodnot v závislosti na jejich zdroji a jejich předpokládaným vývojem. Druhá, praktická část se zabývá porovnáním kvality vody jednotlivých jezer a nalezením klíčových parametrů jejich vzájemné odlišnosti, které ovlivňují rozdílný vývoj chemických ukazatelů. V závěru jsou shrnuty nejvýznamnější problematické hodnoty chemických ukazatelů vody v těchto jezerech.cze
dc.description.abstractBrown coal mines in the Northern Bohemia are being mined out and their recultivation is being thinked about. The most useful and most common is hydric recultivation which turns the residual pit into a lake. Newly formed lakes are at the place of former mines, which brings a specific subsoil aswell as water chemistry. Monitoring of water quality took place during filling and is still taking place in some lakes (Most and Barbora). Lake monitoring contributes to making future mine flooding projects which allow better water quality in future lakes. Considering recreational use of the lakes it is necessary for water to have required qualities. First part of the work is a research on current flooded mines in the area of Northern Bohemia (lakes Barbora, Milada and Most) and development of water quality in these reservoirs. Further off the work evaluates problematic values, their dependance on the source and expected development. Second, practical part is focused on comparing water quality in individuals lakes. Determining distinctions which affect different development of individual chemical pointers. In the conclusion there is a summary of the most important problematic values of chemical pointers of the water.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectJezero,lom,rekultivace,zbytková jáma,koncentrace,zhodnocení,kvalita vody,chemismus,lom Ležáky,lom Chabařovice,lom Barboracze
dc.subjectLake,mine,recultivation,residual pit,concentration,evaluation,water quality,chemistry,Ležáky mine,Chabařovice mine,Barbora mineeng
dc.titlePorovnání vývoje kvality vody v zatopených severočeských dolechcze
dc.titleComparison of the water quality development of the flooded mines of north Bohemiaeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-06-29
dc.contributor.refereeNábělková Jana
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record