Show simple item record

System Optimization of Maintenance Processes according to the Technikcal State of the Equipment in the Energy Industry

dc.contributor.advisorZelenka Antonín
dc.contributor.authorKunzová Barbora
dc.date.accessioned2018-10-04T09:20:06Z
dc.date.available2018-10-04T09:20:06Z
dc.date.issued2018-09-21
dc.identifierKOS-253166119005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78526
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá problematikou údržby plynárenských zařízení. Práce je zaměřena na možnosti využití nových přístupů v údržbě ve vazbě na ukazatele technického stavu a provozních podmínek v plynárenském odvětví. Mezi cíle disertační práce patří analýza v oblasti monitoringu technického stavu, legislativních požadavků a plánování údržby mezi technologicky a organizačně vyspělými provozovateli plynárenských zařízení v Nizozemsku, Velké Británii a Německu. Výstupem je návrh a popis metodiky optimalizace procesu údržby plynovodů a přípojek různých tlakových hladin s ohledem na změny intervalů inspekčních činností na základě technického a provozního stavu plynovodů.cze
dc.description.abstractThe doctoral thesis deals with the maintenance of gas facilities. The thesis is focused on the possibility of using new maintenance approaches in relation to the indicators of technical condition and operating conditions in the gas industry. The aims of thesis includes analysis of the current state of maintenance of gas facilities in Germany, Netherlands, Great Britain and Hungary on the basis of legal requirements, advanced procedures for maintenance management and monitoring of technical condition. The output of doctoral thesis is the design and description of the optimization methods for the maintenance of gas pipelines with respect to the changes in the interval of inspection activities based on the technical and operational condition of the gas pipelines.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectplynárenství,plynárenské zařízení,plynovod,údržba,hodnocení technického stavucze
dc.subjectGas Industry,Gas Facilities,Gas Pipeline,Maintenance,Evaluation of Technical Conditioneng
dc.titleSystém optimalizace procesů údržby dle technického stavu zařízení v energetickém průmyslucze
dc.titleSystem Optimization of Maintenance Processes according to the Technikcal State of the Equipment in the Energy Industryeng
dc.typeDOKTORSKÁ PRÁCEcze
dc.typeDISSERTATIONeng
dc.date.accepted2018-09-26
dc.contributor.refereeBrožek Milan
theses.degree.disciplineStrojírenská technologiecze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record