Show simple item record

Load-bearing structure of an apartment building made of timber elements

dc.contributor.advisorVelebil Lukáš
dc.contributor.authorTočíková Eliška
dc.date.accessioned2018-06-27T17:56:53Z
dc.date.available2018-06-27T17:56:53Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.identifierKOS-597328066105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78236
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce bytového domu v Rožnově pod Radhoštěm a následně vypracováním požárně bezpečnostního řešení dané stavby. Projekt tvoří dvě hlavní části - projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení a požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) stavby. Součástí projektové dokumentace je stavebně - konstrukční řešení, které zahrnuje statický výpočet nosných konstrukcí objektu, a architektonicko - stavební řešení, které nabízí výkresovou dokumentaci a návrh obalových konstrukcí domu. PBŘ je zpracováno pouze částečně dle požadavků zadání. Všechny použité zdroje jsou uvedeny nebo přiloženy v jednotlivých částech dokumentace.cze
dc.description.abstractThis bachelor's project pursues the design of timber load-bearing structure of an apartment building in Rožnov pod Radhoštěm followed by the elaboration of the fire safety assessment for given building. The project is made out of two superior parts - the project documentation to the extent for building permit and fire safety assessment. The project documentation includes construction design with structural analysis and architectonical design which offers technical drawings and the devise of completing structures of the building. The fire safety assessment is worked out partially according to the assignment requirements. All used sources are listed or attached in the individual parts of the documentation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectLehký dřevěný skelet,železobetonové jádro,vazníková střecha,požárně bezpečnostní řešenícze
dc.subjectPlatform frame,reinforced concrete nucleus,beam roof,fire safety assessmenteng
dc.titleNávrh dřevěné konstrukce bytového domucze
dc.titleLoad-bearing structure of an apartment building made of timber elementseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-27
dc.contributor.refereeCábová Kamila
theses.degree.disciplinePožární bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record