Show simple item record

Primary school ventilationdc.contributor.advisorKabele Karel
dc.contributor.authorStejskalová Petra
dc.date.accessioned2018-06-27T17:56:18Z
dc.date.available2018-06-27T17:56:18Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.identifierKOS-593779783305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78211
dc.description.abstractBakalářská práce je věnována větrání základní školy. V práci jsou obecně popsány možnosti větrání. Konkrétně je vyřešen návrh vzduchotechniky ve formě rozšířené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Projekt je vytvořen na studii základní školy v Komořanech, která je určena pro 1. stupeň. Součástí dokumentace je koncepční řešení větrání a vytápění, výkresy rozvodů vzduchotechniky, výpočty a technická zpráva.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is dedicated to primary school air ventilation. Common air ventilation possibilities are described in this thesis. Specifically is solved ventilation system proposal for widen project documentation. This documentation is essential for building permission. Project is created on primary school Komořany study, which is meant for first grade children. Part of this documentation is conceptual solution to air ventilation, heating, distribution system drawing, air-conditioning system drawing, calculations and technical report.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvzduchotechnika,základní škola,větránícze
dc.subjectventilation,primmary school,air-conditioningeng
dc.titleVětrání základní školycze
dc.titlePrimary school ventilationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKabrhel Michal
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record