Show simple item record

Design of active firefighting measures in multifunctional building

dc.contributor.advisorKoubková Ilona
dc.contributor.authorŽelezný Michal
dc.date.accessioned2018-06-27T17:56:00Z
dc.date.available2018-06-27T17:56:00Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.identifierKOS-593779776505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78199
dc.description.abstractTato závěrečná práce se týká navržení protipožárních opatření do polyfunkčního objektu. Práce sestává z vytvoření zkráceného požárně-bezpečnostního řešení, vypracování technického vybavení budovy v daném rozsahu a návrhu sprinklerového hasicího zařízení do objektu. Dále je v této práci rešerše na téma stabilních hasicích systémů. Část zabývající se vodovodem a kanalizací, a část s rešerší a návrhem sprinklerů byla vypracována pod vedením Ing. Ilony Koubkové, Ph.D. a část požárně-bezpečnostní řešení byla vypracována pod vedením Ing. arch. Petra Hejtmánka.cze
dc.description.abstractThis final thesis concerns the design of fire protection measures in a multifunctional building. The work consists of the creation of a shortened fire-safety solution, creation of the technical equipment of the building to the given extent, design of the fire-extinguishing sprinkler system in the building. Further, this thesis contains research on the topic of stable extinguishing systems. The part containing water and sewerage solution and part of the research and design of sprinklers was prepared under the guidance of Ing. Ilona Koubková, Ph.D. Part containing fire-safety solution was prepared with instructions from Ing. arch. Petr Hejtmánek.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectsprinklery,voda,kanalizace,požární bezpečnostcze
dc.subjectsprinklers,water,sewerage,fire safetyeng
dc.titleNávrh aktivních protipožárních opatření v polyfunkčním objektucze
dc.titleDesign of active firefighting measures in multifunctional buildingeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMusil Roman
theses.degree.disciplinePožární bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record